આ એપ પર 1 રૂપિયાના બદલામાં મળે છે રૂ. 51, દર મહિને કમાઇ શકો છો 750 રૂપિયા

દેશમાં ડિજિટલ ટ્રાન્જેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મોદી સરકરા સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે. આ માટે સામાન્ય નાગરિકને ઘણા ફાયદાઓ પણ કરાવી રહી છે. હવે આ પ્રકારનો ફાયદો તેવા લોકોને અપાઈ રહ્યો છે જેઓ BHIM એપ યુઝ કરે છે. જો તમે BHIM એપથી ટ્રાન્જેક્શન કરો છો તો દર મહિને 750 રૂપિયા સુધી કમાણી કરી શકો છો. આ માટે તમારે કઈ ખાસ નહીં કરવું પડે, માત્ર પૈસાને લેવડ દેવડ આ એપ દ્વારા કરવાની રહેશે.

આટલું જ નહીં, જો તમે હજુ સુધી ભીમ એપ ડાઉનલોડ કરીને ઉપયોગ કરવાનું શરૂ નથી કર્યું તો તમારા માટે એક ખાસ ઓફર છે. ભીમ એપ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ જો તમે પહેલું ટ્રેન્જેક્શન ઓછામાં ઓછું 1 રૂપિયાનું પણ કરો છો તો તમને 51 રૂપિયા મળશે.

નેશનલ પેમેન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) મુજબ જ્યારે પણ એક યૂનિક ટ્રાન્ઝેક્શન કરશો. જેમ એક એકવાર પોતાના UPI આઈડીથી, બીજીવાર મોબાઈલ નંબરથી અને ત્રીજીવાર એકાઉન્ટ નંબરથી, તો તમને 25 રૂપિયા મળશે. જોકે આ માટે ઓછામાં ઓછી રકમ 100 રૂપિયા હોવી જોઈએ. આ રીતે તમે મહિનાના 500 રૂપિયા સુધી કમાણી કરી શકો છો.

જો તમે ઓછામાં ઓછા 10 રૂપિયા પણ ભીમ એપ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરો છો અથવા પછી કઈક ખરીદો છો, તો પણ તમને કેશબેક મળશે. દર મહિને જો તમે 25થી વધારે પણ 50થી ઓછા ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો તો તમને 100 રૂપિયા મળશે. જો તમે 50થી વધારે પણ 100થી ઓછા ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો તો તમને સરકાર તરફથી 100 રૂપિયા મળશે. જ્યારે 100થી વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા પર તમને 250 રૂપિયા સુધી આપવામાં આવશે.

BHIM એપ દ્વારા ટ્રેન્ઝેક્શન પર મળતો ફાયદો કેશબેક તરીકે મળશે. આટલું જ નહીં એક મહિનામાં વધારેથી વધારે તમે 750 રૂપિયા સુધી કમાઈ શકો છો. માત્ર તમને જ નહીં પરંતુ ભીમ એપ દ્વારા ચુકવણી કરવા પર વેપારીઓને પણ કેશબેક ઓફર મળશે. વેપારીઓ અને દુકાનદારોને દર મહિને 1000 રૂપિયા સુધી કેશબેક મળશે.

You might also like