યુનિ.ના હજારો વિદ્યાર્થીઓને સવા બે મહિનાથી પરિણામનો ઈન્તેજાર

અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા નવેમ્બર-ડિસેમ્બર માસમાં લેવાયેલી વિવિધ ફેકલ્ટીઅોની પરીક્ષાને સવા બે મહિના થવા અાવ્યા છતાં હજુ સુધી મોટા ભાગની ફેકલ્ટીનાં પરિણામ જાહેર થયાં નથી, જોકે અા અંગે યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકો દ્વારા પેપર તપાસવામાં વિલંબ કરાતો હોવાના કારણે પરિણામ મોડાં જાહેર થાય છે. જ્યારે કુલપતિ અોછા સ્ટાફ અને સેનેટની ચૂંટણીને જવાબદાર ગણાવી રહ્યા છે, જોકે હકીકતમાં યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો તેમના અધ્યાપકો પાસેથી કામ કરાવવામાં ઊણા ઊતરી રહ્યા હોવાનું યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઅોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા ગત નવેમ્બર-ડિસેમ્બર, 2015માં બી.એ., બી.કોમ., બી.એસસી., એમ.એ., એમ.કોમ., એમ.એસસી., બી.એડ્., એમ.એડ્, બી.બી.એ., એલએલબી, સહિતની ફેકલ્ટીઅોના વિવિધ સેમેસ્ટરની પરીક્ષા લેવામાં અાવી હતી. અા પર‍ીક્ષાને સવા બે મહિના થવા છતાં હજુ સુધી પરિણામ જાહેર કરવામાં અાવ્યાં નથી. અા અંગે યુનિવર્સિટીના અંતરંગ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ પરીક્ષાનાં પરિણામો મોડાં જાહેર થવા પાછળ પેપર તપાસવાની કામગીરીમાં અધ્યાપકો દ્વારા વિલંબ કરવામાં અાવી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં કેટલાક અધ્યાપકો પેપર તપાસવા માટે તૈયાર થતા નથી, જેના કારણે યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા વિભાગ દ્વારા અધ્યાપકોને પેપર તપાસવા માટે અાજીજી અને વિનંતીઅો કરવી પડે છે ત્યારે અધ્યાપકો પેપર તપાસવા માટે તૈયાર થાય છે અને તેમની મરજી મુજબ અને ઈચ્છા મુજબ પેપરો તપાસે છે. જોકે અા મામલે કુલપતિ દ્વારા કડક નિયમો બનાવવા જોઈએ તેવી માગણી પણ ઊઠવા
પામી છે.

અા અંગે ઈન્ચાર્જ પરીક્ષા નિયામક અને ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર રાજેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે દર વખતે પરિણામો બે-અઢી મહિને અાવે છે. જેમ જેમ અધ્યાપકો પેપર મોકલાવે છે તેમ તેમ પરિણામો તૈયાર થતાં જાય છે. અધ્યાપકો દ્વારા સમયસર પેપર મળતાં ન હોવાથી પરિણામ તૈયાર કરવામાં વિલંબ થાય છે.

યુનિવર્સિટીની વિવિધ ફેકલ્ટીઅોનાં પરિણામ મોડાં જાહેર થવા અંગે કુલપતિ ડૉ. એમ. એન. પટેલે જણાવ્યું હતું કે અોછા સ્ટાફના કારણે અને યુનિવર્સિટીની સેનેટની ચૂંટણીના કારણે પેપર તપાસવામાં વિલંબ થયો છે.  હવે ટૂંક સમયમાં એક પછી એક પરિણામો જાહેર થઈ જશે. જોકે અધ્યાપકો દ્વારા પેપર ચકાસણીમાં કરાતા વિલંબ સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં અાવશે કે કેમ? તે અંગેના પ્રશ્નનો જવાબ અાપવાનું ટાળ્યું હતું અને તેમણે કહ્યું હતું કે અોછા સ્ટાફના કારણે દર વખતે પરિણામો મોડાં જાહેર થાય છે.

You might also like