12 તળાવને ઊંડાં કરવાની કામગીરી હેઠળ 31,000 મેટ્રિક ટન માટી કઢાઈ

અમદાવાદ: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સત્તાવાળાઓ દ્વારા રાજ્ય સરકારના સુજલામ્ સુફલામ્ જળ અભિયાન ર૦૧૮ હેઠળ ખારીકટ કેનાલની સફાઇ ઉપરાંત ૧ર તળાવને ઊંડાં કરવા અને ૬૪ તળાવની સફાઇનું અભિયાન હાથ ધરાયું છે. આ અભિયાનના હવે બે દિવસ જ બાકી રહ્યા છે. દરમિયાન તંત્ર દ્વારા ૧ર તળાવને ઊંડાં કરવાની કામગીરી હેઠળ ગઇ કાલ સુધી ૩૧,૦૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ માટી કઢાઇ હોવાનો દાવો કરાયો છે.

ગત તા.૧ મેથી શહેરના ઉત્તર ઝોન, પૂર્વ ઝોન અને દ‌િક્ષણ ઝોનમાંથી પસાર થતી ખારીકટ કેનાલમાંથી ૩ર,૦૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ કચરો બહાર કઢાયો છે. દક્ષિણ ઝોનની ગોરના કૂવા પાસેની કેનાલ, ગેબનશા, રાજેન્દ્ર પાર્કથી એકસપ્રેસ હાઇવે અને વટવા સ્મશાન ગૃહથી રિંગ રોડના સ્થળ પરથી તંત્રે ૧પ,૦૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ કચરો બહાર કાઢયો છે ત્યાર બાદ પૂર્વ ઝોના વિરાટનગર ચાર રસ્તા, નિકોલ, રાજેન્દ્ર પાર્ક, ઓઢવ અને રામોલથી ૯પ૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ કચરો અને ઉત્તર ઝોનના નરોડા, આદિશ્વરનગર, રાજીવ પાર્ક, નરોડા સ્મશાનથી રિંગરોડ તરફ અને વિજય પાર્કથી સીતારામ ચોક પાસેથી ૮,૦૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ કચરો બહાર કઢાયો હોવાનો તંત્રનો દાવો છે.

બીજી તરફ ચોમાસામાં તળાવમાં વધુને વધુ પાણીનો સંગ્રહ થઇ શકે તેવા આશયથી ૧ર તળાવને તંત્ર દ્વારા ઊંડાં કરાઇ રહ્યાં છે. જે પૈૈકી નવા પશ્ચિમ ઝોનમાં સૌથી વધુ છ તળાવને ઊંડાં કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઇ છે.

નવા પશ્ચિમ ઝોનના વસ્ત્રાપુર તળાવ, પાંચા તળાવ, આરસી ટેકનિકલ તળાવ, ચાંદલોડિયા તળાવ, ભાડજ તળાવ અને ઓગણજ તળાવમાંથી ગઇ કાલ સુધીમાં ૧૭,૦૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ માટી, દ‌િક્ષણ ઝોનના મહાલક્ષ્મી તળાવ અને આંબા તળાવમાંથી ૪,૦૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ માટી, પશ્ચિમ ઝોનના કાળી ગામ તળાવમાં પ,૭પ૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ માટી, ઉત્તર ઝોનના મુઠિયા ગામ તળાવમાંથી ૩,ર૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ માટી અને પૂર્વ ઝોનના ઓઢવ તળાવ અને હાથીજણ તળાવમાંથી ૧,૬૦૦ મેટ્રિક ટનથી વધુ માટી બહાર કાઢીને આ તમામ ૧ર તળાવને વધુ ઊંડાં કરાયા હોવાનું સત્તાવાળાઓ જણાવે છે. દરમિયાન તળાવોને ઊંડાં કરવાની કામગીરી હવે આજે અને આવતી કાલે એમ વધુ બે દિવસ ચાલશે.

You might also like