હિમાચલ પ્રદેશમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા, કોઇ જાનહાનિ નહીં

સિમલા : હિમાચલ પ્રદેશમાં આજે સવારે એક સાથે બે ભૂકંપના આચંકા અનુભવાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્ય હતો. સવારે 6.44 મિનીટે હિમાચલમાં પહેલો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ભારતના ભૂકંપના કેન્દ્ર અનુસાર ભૂકંપની તીવ્રતા રિકેટર સ્કેલ પર 4.6 આંકવામાં આવી હતી. જ્યારે ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ કુલ્લુ જિલ્લામાં હતું. જ્યારે ભૂકંપના અધિકેન્દ્રની ઉંડાઇ 10 કિલોમીટર માપવામાં આવી. કુલ્લુ જિલ્લામાં આવેલ ભૂકંપના આંચકા કુલ્લુ, મનાલી, રામપુર, સિમલા સુધી અનુભવામાં આવ્યા હતા.

હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલા પહેલા ભૂકંપ બાદ 21 મિનીટ બાદ બીજો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. જેની તીવ્રતા 4.3 રિકટર સ્કેલ પર આંકવામાં આવી હતી. નોંધપાત્ર વાત એ જોવા મળી હતી કે ભૂકંપના બીજા આંચકાનું કેન્દ્ર બિંદુ પહેલા આંચકાના કેન્દ્રબિંદુએ જોવા મળ્ય હતું. આમ એક જ જગ્યાના કેન્દ્રબિંદુ પર બે વખત ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ભૂકંપના વૈજ્ઞાનિકોના મુજબ બંને ઝટકા હલ્કા ભૂકંપની શ્રેણીમાં આવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભૂકંપના કારણે કોઇ જાનહાનિ થઇ હોવાના કોઇ અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી.

You might also like