ટેબલેટ, જીપીએસથી શહેરના વૃક્ષોની ગણતરી હાથ ધરાશે

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ઘટતા જઇ રહેલા ગ્રીન કવરને વધારવા હવે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હાઇટેક પદ્ધતિ અપનાવશે. કયા વિસ્તારમાં કેટલાં ઓછાં વૃક્ષ છે અને કયા વિસ્તારમાં વધુ વૃક્ષ છે તેની ચોક્સાઇ સાથેની ગણતરી કરવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પહેલી વાર જીપીએસ અને જીઆઇએસ પદ્ધતિથી વૃક્ષોની ગણતરી કરવાનો અભિગમ અપનાવશે.

આગળના સમયમાં થયેલા વૃક્ષારોપણની સફળતાનું પ્રમાણ કેટલું છે વગેરે બાબતો ગણતરીમાં ધ્યાને લેવાશે. ગ્રીન કવર અમદાવાદમાં ઓછું હોવાના કારણે તેમાં વધારો કરી ૧૦ના બદલે ર૦ ટકા વધુ વૃક્ષારોપણ કરવું પડે તેમ છે. ચોમાસાની શરૂઆત થઇ રહી છે ત્યારે કોર્પોરેશન સૌપ્રથમ નવા વૃક્ષારોપણ માટે ધ્યાન કે‌િન્દ્રત કરશે.

તાજેતરમાં મેયર ગૌતમ શાહે ૪૦ જેટલી સંસ્થાઓ સાથે બેઠક કરીને ગ્રીન એકશન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે, જેમાં કોર્પોરેશનની ખુલ્લી જમીનો પર વૃક્ષારોપણ સહિત શહેરના જુદા જુદા ચાર રસ્તા પર ફૂલ-છોડ, પ૦૦૦ જેટલા તુલસીના રોપાનું વિતરણ વગેરેથી ગ્રીન કવર વધારવાનો પ્રયાસ કરાશે તેમજ ‘ગ્રીન એપ’ પણ બનાવવામાં આવશે.

મ્યુનિ. બગીચા વિભાગના ડાયરેક્ટર જિજ્ઞેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સૌપ્રથમ ચોમાસાની શરૂઆતમાં નવાં વૃક્ષોનું રોપણ કરી ગ્રીન કવર વધારવામાં આવશે. ત્યારબાદ નવી હાઇટેક પદ્ધતિથી ગણતરીનું કામ હાથ ધરાશે.
આ માટે શહેરમાં ૧ ચો.કિ.મી.માં ૩૦૦ બ્લોક બનાવી તેમાં કયાં કેટલા વૃક્ષ છે તેની ગણતરી કરીને તમામ બ્લોકને ‌ડિજીટલ નકશામાં દર્શાવવામાં આવશે.

દરેક બ્લોકદીઠ સર્વેયરની નિમણૂક કરીને તેને ટેબ્લેટ આપવામાં આવશે. જે જગ્યા પર વૃક્ષ નોંધવામાં આવશે તે આપોઆપ જીઆઇએસ અને જીપીએસના કારણે સ્થળ અને સમયની સાથે આવી જશે અને ટેબ્લેટથી હવે વૃક્ષોના ફોટા લેવાશે અને ગણતરી થશે.

You might also like