છોકરીઓ સામે cool બનવા માટે જુઠું બોલે છે છોકરાઓ!

જ્યારે તમે કોઈ છોકરીને પસંદ કરો છો, ત્યારે તમે તેને દરેક પરિસ્થિતિમાં તેણે મેળવવાની મહેનત કરો છો. આ માટે, જો તમારે જૂઠું બોલવું પડે, તો ક્યારેક તમે તેના વિશે વધારે કાળજી લેવાનું વિચારતો નથી. ચાલો આપણે તે 7 વસ્તુઓ જાણીએ કે જે છોકરાઓને જૂઠું બોલવા માટે પ્રભાવિત કરે છે –

1. પ્રારંભિક વાતચીતમાં, છોકરાઓ વારંવાર છોકરીઓ પાસેથી તેમની પસંદગી અને નાપસંદ વિશે વાત કરે છે. એક વાર પસંદ અને નાપસંદ જાણી લિધા પછી તેની યાદી બનાવે છે. છોકરીઓને ખુશ કરવા અથવા ઈંપ્રેસ કરવા ઘણીવાર છોકરાઓ જુઠું બોલતા હોય છે.

2. મોટાભાગના છોકરાઓ તેમના ભૂતકાળને શેર કરવાનું પસંદ કરતા નથી. તે છોકરીના મૂડ અનુસાર, તેમની જૂની ગર્લફ્રેન્ડને વિશે ખોટુ બોલે છે.

3. મોટાભાગના છોકરાઓ ફિટનેસ વિશે પણ ખોટું બોલતા હોય છે. એક મિનિટમાં આશરે 40 પુશ-અપ્સ વિશે જણાવાનું હોય છે અથવા તમે આ દોડવાની ઝડપ વિશે ભેળ-શેળ કરીને કહતા હોય છે.

4. મોટા ભાગના છોકરાઓ તેમના પગાર અનુસાર વધુ ખર્ચ દર્શાવતા હોય છે. તેના કુટુંબની સ્થિતિ વિશે પણ ખૂબ ઉંચી વાતો ફેંકવાની છોકરાઓને આદત હોય છે.

5. છોકરીના મિત્રોને ગમાડવાનો નાટક પણ કરતા હોય છે.

6. જો છોકરા હંમેશાં છોકરીને યાદ ન કરતા હોય, પણ જ્યારે પૂછવામાં આવે ત્યારે તેઓ અવું જ કહે છે તારી યાદોમાં ખોવાઈ ગયો છું.

7. મોટાભાગના છોકરાઓ શરૂઆતમાં પોતાને feminist બતાવે છે, પછી ભલેને તેઓ તેનો અર્થ જાણતા ન હોય. પોતાને લોકોની સામે કૂલ બનવા માટે આવું કરે છે.

You might also like