આ કંપનીએ બહાર પાડી ભરતી, જાણો માત્ર એક ક્લિકમાં

જો તમને આ ક્ષેત્રમાં 3 વર્ષનો અનુભવ છે તો તમે આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાને લાયક છો. 30 વર્ષ સુધીનાં અરજદારોને માટે આ  એક મહાન તક છે.વેબસાઇટ: thsti.res.in

પદની વિગત: વિભાગ અધિકારી

શૈક્ષણિક લાયકાત: મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા / ડિગ્રી સાથે

અનુભવ: 3 વર્ષનો અનુભવ

ઉંમર મર્યાદા: 30 વર્ષ સુધી
અરજી કરવાની રીતઃ ઓનલાઇન અરજી કરીને એડમિનિસ્ટ્રેશન, ટ્રાન્સલેશન હેલ્થ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલૉજી ઇન્સ્ટિટ્યુટ, એનસીઆર બાયોટેક સાયન્સ ક્લસ્ટર, ત્રીજા મિલીસ્ટન, ફરિદાદ-ગુરૂગ્રામ એક્સપ્રેસ-વે, PO બોક્સ નંબર 4 ફરીદાબાદ -121001’નાં સરનામા પર 07 જૂન, 2018 સુધી મોકલી શકાશે.

ઓનલાઇન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ: 01 જૂન, 2018

વધારે સરકારી નોકરીઓની જાણકારી અંગે મુલાકાત લો આ વેબસાઇટની: https://safalta.com/job-alert/

You might also like