નબળા ગ્રહો બળવાન કરવા વાર મુજબ વસ્ત્રપરિધાન

સોમવારે સફેદ કે ગુલાબી વસ્ત્રો પહેરવાથી ચંદ્ર બળવાન બને છે, એમ કહેવાય તો કોઈ માને ખરું? જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આસ્થા ધરાવતાં લોકો માને છે કે આ વાત સાચી છે. વાર પ્રમાણે ચોક્કસ રંગનાં વસ્ત્રો પહેરવાથી તેની અસર કુંડળીમાંના ગ્રહો પર પડે છે. હિન્દુ ધર્મનાં શાસ્ત્રો મુજબ મનુષ્ય ઉપર ગ્રહોની અસર વર્તાય છે. જન્મ સમયની કુંડળીમાં જે ગ્રહ નબળો હોય તેને બળવાન બનાવવા શાસ્ત્રોમાં વિવિધ ઉપાયો જણાવાયા છે. પૂજા, હોમ-હવન, મંત્ર-જાપ, અન્નગ્રહણ, યંત્રપૂજા, નંગ પરિધાન વગેરે ઉપાયોની જેમ જ વાર મુજબ ચોક્કસ રંગનાં વસ્ત્રો પહેરવાં તે પણ એક ઉપાય છે.

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂચવાયેલા મુખ્ય સાત ગ્રહોનો પૃથ્વી ઉપર અલગઅલગ દિવસે વત્તાઓછા ક્રમે પ્રભાવ જોવા મળે છે. જેના પરથી જ અઠવાડિયાંના સાત વારનાં નામ ઋષિ-મુનિઓ દ્વારા અપાયા છે. જેમ કે, સૂર્યના પ્રભાવવાળા દિવસને રવિવાર, ચંદ્રના પ્રભાવવાળા દિવસને સોમવાર, મંગળના પ્રભાવ વાળા દિવસને મંગળવારની જેમ અન્ય દિવસોનું પણ નામકરણ કરાયું છે.

મુખ્ય સાત ગ્રહનો પોતાનો એક રંગ છે, તે પ્રમાણે જે તે વારના સ્વામી કે અધિપતિ ગણાતા ગ્રહના રંગનાં વસ્ત્ર પરિધાન કરવાથી મનુષ્યના જીવનમાં તેની અસર જોવા મળે છે. આ માટે રવિવારે કેસરી, સોમવારે સફેદ અને ગુલાબી, મંગળવારે લાલ તથા મરૂન, બુધવારે લીલો અને પોપટી, ગુરુવારે પીળો, શુક્રવારે આસમાની, સફેદ અથવા ગ્રે અને શનિવારે કાળા કે વાદળી રંગનાં વસ્ત્રો પરિધાન કરવાનું જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂચવાયું છે. આ અંગે અમદાવાદના જ્યોતિષશાસ્ત્રી ચેતનભાઈ પટેલ કહે છે, “પ્રકૃતિ નિર્મિત દરેક ચીજવસ્તુમાં અલગઅલગ રંગો છવાયેલા છે. જેમ કે ઝાડ-પાન, ફળ-ફૂલ, જમીન, પર્વત, નદી, દરિયો અને આકાશ.

પૃથ્વી અને આકાશની વાત કરીએ તો વહેલી પરોઢથી રાત્રી દરમિયાન આકાશમાં પણ અલગઅલગ રંગો છવાયેલા હોય છે. જમીન પણ જુદાજુદા રંગની હોય છે. નદી અને દરિયાનું પાણી પણ અલગઅલગ રંગનું હોય છે. તે જ રીતે મનુષ્યના શરીરમાં પણ વિવિધ રંગો હોય છે. આમ, પ્રકૃતિ અને વિવિધ રંગોના આધારે જ્યોતિષશાસ્ત્ર કોઈ પણ વારે તેના સ્વામી ગ્રહો અને તેના કલર પ્રમાણે વસ્ત્રપરિધાન કરવાનું સૂચવે છે.”

હિરેન રાજ્યગુરુ

You might also like