જાણો કઇ રીતે કરાય છે….વિધાનસભા ચૂ્ંટણીમાં મતગણતરી અધિકારીની પસંદગી

અમદાવાદ: વિધાનસભાની ચૂંટણી બે તબક્કામાં યોજાયા બાદ ૧૮ ડિસેમ્બરના રોજ મતગણતરી યોજાશે. આ મત ગણતરી દરમ્યાન કોઇપણ પ્રકારની ગોલમાલ, ગરબડ કે આક્ષેપબાજી ન થાય તેને અટકાવવા માટે રાજ્ય ચૂંટણી પંચે પહેલીવાર સોફટવેર સિસ્ટમ દ્વારા મતગણતરી અધિકારીની પસંદગી કરશે.

જે રીતે ચૂંટણી માટે મતદાન કેન્દ્રના અધિકારીઓને ફરજ સોંપણીની પસંદગી કરવામાં આવે છે તે પેટર્નથી નહીં પણ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ દ્વારા મતગણતરી અધિકારીની પસંદગી કરાશે.

સોફટવેર સિસ્ટમ દ્વારા રાજ્ય ચૂંટણી પંચ વિધાનસભાની ૧૮ર બેઠક દીઠ દરેક બેઠક માટેથી મત ગણતરી માટે કયા ટેબલ પર ક્યા અધિકારી બેસશે તેનું રેન્ડમાઇઝેશન કરશે એટલે કે મત ગણતરી અધિકારીના નામની જાહેરાત ચૂંટણી પંચે મોકલેલા કમ્પ્યુટર સોફટવેર દ્વારા થશે.

ચૂંટણી વિભાગ દ્વારા આધારભૂત અને સત્તાવાર હુકમ એક બંધ કવરમાં જે તે અધિકારીને આપી દેવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં નિયત કરવાના થતા કર્મચારીઓ કે અધિકારીનું રેન્ડમાઇઝેશન કરવાનું પણ ફરજિયાત છે. જેથી મતગણતરીમાં પણ એજ પ્રક્રિયા શરૂ થઇ શકે.

મતગણતરી વખતે દરેક બેઠકના રૂમમાં અધિકારી અને કર્મચારીઓ રહેશે દરેક ટેબલ પર ત્રણ અધિકારી કર્મચારીની બેઠક વ્યવસ્થા કરાશે. જેમાં એક મુખ્ય ગણતરી નિરીક્ષક, એક મદદનીશ અધિકારી અને એક ખાસ ફરજ પરના અધિકારી રહેશે. આ ઉપરાંત આ ત્રણ અધિકારી કે કર્મચારી સાથે એક ઓબ્ઝર્વર રહેશે.

આ તમામ અધિકારીઓને મુખ્ય કચેરી પર બોલવામાં આવશે તમામને ૧૪ કે ૧૬ ડિસેમ્બરે બંધ કવર આપી દેવાશે જેમાં તેમને ક્યા ટેબલ પર બેસીને કામગીરી કરવાની છે તેનો હુકમ હશે. જો ચૂંટણી ફરજ પરના અધિકારીની તબિયત બગડે અને બીમારીના સંજોગો ઊભા થશે તો તે માટેની વ્યવસ્થા પણ ચૂંટણીપંચ દ્વારા મત ગણતરીના સ્થળે ઊભી કરાશે.

દરેક મતગણતરીના સ્થળ પર પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, ચ્હા કે કોફીની વ્યવસ્થા કે બીમારી આવે તો દવા અને તબીબની વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરાશે. સુરક્ષાના કારણોસર ત્યાં હાજર રહેલી પોલીસને પણ કોઇ શારીરિક તકલીફ થાય તો દરેક મત ગણતરી સ્થળ પર તબીબની ટીમ ઉપરાંત એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે.

You might also like