સરકારી કર્મીઅો હવે નાગરિકોને ધક્કા ખવડાવી નહીં શકે

અમદાવાદ: ૧ એપ્રિલથી રાજ્યની પ્રજાને ગુજરાત સરકારના તમામ વિભાગોમાં અપાતી સેવા બાબતે કોઇ પણ પ્રકારની ફરિયાદ અન્વયે જવાબ આપવામાં કોઇ પણ અધિકારી વિલંબ કરશે તો દંડાશે. પબ્લિક સર્વિસ એકટ અન્વયે જો સિટીઝન ચાર્ટર કાયદો અમલી બનતાં હવે પ્રજા હિતમાં ઝડપભેર કામ થતાં હોવાની બાંગો મારતા અધિકારીઓએ નિયત સમયમર્યાદામાં ફરિયાદીની ફરિયાદનો નિકાલ કરવો પડશે, એટલું જ નહીં ફરિયાદની પાકી પહોંચ પણ આપવી પડશે, એટલું જ નહીં અરજીનાે કેટલા સમયમાં જવાબ નિકાલ લાવવામાં આવશે તે પણ દર્શાવવું ફરજિયાત બનશે.
ગુજરાત વિધાનસભામાં આ બિલ તા.૧ એપ્રિલ, ર૦૧૩એ પસાર થયું હતું.

જેને રાજ્યપાલે તે જ મહિને મંજૂરી આપી દીધી હતી. જોકે તેના નિયમો બનાવતાં સરકારને બે વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો છે. શિક્ષણના અધિકાર અને માહિતીના અધિકારની જેમ આ એકટ હેઠળ જો કોઇ સરકારી અધિકારી નાગરિક સેવા આપવાની સમયમર્યાદા ચૂકી જાય તો તેણે દંડ ભરવો પડશે અને માેડી સેવા બદલ એટલે કે સેવામાં વિલંબ બદલ નાગરિકને વળતર પણ મળશે. આ એકટ હેઠળ રાજ્યના લોકોને નિયત સમયમર્યાદામાં જુદી જુુદી નાગરિક સેવાઓ પ્રાપ્ત થશે, તેમાં પંચાયત, નાગરિક પુરવઠો, ગૃહ, પોલીસ, નાણાં, વાહનવ્યવહાર, મહેસૂલ, શહેરી વિકાસ, ઉદ્યોગ, આરોગ્ય અને શિક્ષણ વિભાગની કચેરીઓમાં આ યોજનાનો અમલ કરવામાં આવશે. આ કચેરીઓમાં આવતા દરેક લોકોને પોતાના કયા અધિકારો છે? સરકારી તંત્ર તેની અરજી અને રજૂઆતોનો કેટલા સમયમાં નિકાલ કરશે અથવા અરજી સ્વીકારી નથી તો તેનું કારણ અને વિગતો આપવા બંધાયેલ રહેશે. નવા એકટ હેઠળ સ્થાનિક સંસ્થાઓ સહિત જાહેર સેવા બાબતે ચોક્કસ સમયમાં માહિતી આપવી ફરજિયાત બનશે.

સરકારી કામકાજ કે નાગરિકની ફરિયાદ અંગેની અરજી મળ્યાની પાકી પહોંચ સાથે જવાબ નિકાલની તારીખ પણ દર્શાવવી પડશે. જો કોઇ અધિકારી સમયસર નિકાલ કે પ્રક્રિયામાં નિષ્ફળ રહેશે તો તેને રૂ.૧,૦૦૦ સુધી દંડ થશે પણ અધિકારી ઇરાદાપૂર્વક સેવા પૂરી ન પાડે તો રૂ.રપ,૦૦૦ સુધીના દંડની જોગવાઇ કરાઇ છે. દરેક સરકારી કચેરીમાં ફરિયાદ નિવારણ કડી હશે, જે રાજ્યકક્ષાની અપીલ ટ્રિબ્યુનલ સુધી જશે. સરકારે દરેક વિભાગમાં જે તે સેવા આપે છે તે કેટલા સમયમાં આવશે તે નિશ્ચિત કરતું માર્ગદર્શક બોર્ડ ફરજિયાત મૂકવું પડશે અને અરજી નિકાલમાં સમય અને જે તે અધિકારીની જવાબદારી નિશ્ચિત થશે.

You might also like