શ્વેત પત્રમાં ચીનનો દાવો, 2000 વર્ષથી દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર પર તેનો અધિકાર

બીજિંગ: ચીનએ આજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સમર્થિત ન્યાયાધિકરણના એ નિર્ણય વિરુદ્ધ શ્વેત પત્ર રજૂ કર્યો છે, જેને દક્ષિણ ચીન સાગરમાં તેના ઐતિહાસિક અધિકારોને નાબૂદ કરી દીધા છે. શ્વેત પત્ર રજૂ કરતા ચીને કહ્યું કે આ રણનિતીક ક્ષેત્રમાં બીજિંગનો દાવો 2000 વર્ષ જૂનો છે.

ચીનને કૂટનિતીક તરીકે એક મોટો ઝટકો આપતો સ્થાયી મધ્યસ્થતા અદાલતે કાલે રાજકીય રૂપે મહત્વપૂર્ણદક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં આ કોમ્યુનિસ્ટ દેશના દાવાને નકારી કાઢ્યા છે.

શ્વેત પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચીનનો 2000 વર્ષથી દક્ષિણ ચીન પર દાવો છે અને અરજી દાખલ કરનાર ફિલીપાઇન ચીની ક્ષેત્રો પર કબ્જો કરી રહ્યો છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાંચીન અને ફિલીપાઇન વચ્ચે વિવાદોનો મૂળમાં ક્ષેત્રીય મુદા છે, જે 1970ના દશકમાં શરૂ થયેલી ફિલીપાઇનની ઘૂસણખોરીના કારણે ઉત્પન્ન થયું છે. ચીન અને ફિલીપાઇન વચ્ચે દક્ષિણ ચીન સાગરને લઇને ઉપજેલા પ્રાસંગિક વિવાદોના વાતચીત દ્વારા ઉકેલવા માટે તૈયાર છે. સ્ટેટ કાઉન્સીલ ઇન્પોર્મેશન ઓફિસ તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલ શ્વેત પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફિલીપાઇનનો દાવો ઇતિહાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાનૂનના અનુસાર આધારહીન છે.

આ શ્વેત પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફિલીપાઇનની ઘૂસણખોરી અને ગેરકાયદેસર કબ્જો કરીને નાંશા દ્વીપસમૂહના કેટલાક દ્વીપ પર સૈન્યની પ્રતિષ્ઠા બનાવી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફિલીપાઇન ચીનના હુઆનગ્યાન દાવાઓના ક્ષેત્ર પર પણ દાવો કરે છે. આ તેને ગેરકાયદેસર રીતે કબ્જો કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. તેને જાણી જોઇને હુઆનગ્યાન દાવાઓની ઘટનાને પરિણામ આપ્યું છે. શ્વેત પત્રના અુનુસાર ફિલીપાઇને વારંવાર ચીનના માછીમારોને હેરાન કર્યા અને માછલી પકડનારી બોટો પર હુમલો કર્યો.

જાન્યુઆરી 2013માં, ફિલીપાઇન ગણતંત્રની તત્કાલીન સરકારે એકપક્ષીય તરીકેથી દક્ષિણ ચીન સાગર મધ્યસ્થતા શરૂ કરી દીધી હતી. એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફિલીપાઇનએ સત્યને તોડી મરોડી છે, કાયદાની ખોટી વ્યાખ્યા કહી છે અને ખૂબ ખોટું કહ્યું છે. શ્વેત પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેના તરફથી સંભળાવવામાં આવેલા નિર્ણય અમાન્ય છે. ચીન આવા નિર્ણયનો સ્વીકાર કરતો નથી કે માન્યતા આપતો નથી.

You might also like