SBIએ કેશ જમા કરાવવા પર પણ ચાર્જ વસૂલવાનું શરૂ કર્યું

જયપુરઃ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાએ પોતાની બેન્કનાં ખાતાંમાં પૈસા જમા કરાવવા પર ચાર્જ વસૂલવાનું શરૂ કર્યું છે. એટલે સુધી કે જે બ્રાંચમાં તમારું ખાતું હોય તે ખાતાંમાં પણ પૈસા જમા કરાવવાના ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવે છે. અગાઉ બીજી શાખા કે બીજા બેન્ક એકાઉન્ટમાં કેશ જમા પર ચાર્જ વસૂલવામાં આવતો હતો. બેન્કે તેને કેશ હેન્ડલિંગ ચાર્જનું નામ આપ્યું છે. ૧લી એપ્રિલથી શરૂ થયેલ આ ચાર્જ પર ૧૪.૫૦ ટકા સર્વિસ ટેક્સ પણ વસૂલવામાં આવે છે.

આ નિયમ સેવિંગ અને કરન્ટ બંને પ્રકારના એકાઉન્ટસને લાગુ પડે છે. સેવિંગ ખાતાંમાં રૂ. એક લાખ સુધી અને કરન્ટ ખાતાંમાં રૂ. ૫૦,૦૦૦ સુધીની છૂટ છે. તેનાથી વધુ રોકડ રકમ જમા કરાવવા પર પ્રતિ રૂપિયા હજાર પર રૂ. ૨.૫૦નો સર્વિસ ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવે છે. નોટોનાં બંડલની સંખ્યા ત્રણથી વધુ હોય તો તેના પર પણ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે. અગાઉ માત્ર કરન્ટ એકાઉન્ટમાં નોટોના ૧૦થી વધુ બંડલ જમા કરાવવા પર ચાર્જ લાગતો હતો.

હવે રૂ. એક લાખ જમા કરાવવા પર રૂ. ૨૮૬નો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. આ રીતે રૂ. ૧૦ લાખ જમા કરાવવા પર રૂ. ૨૮૬૦ ચૂકવવા પડશે. જો કોઈ રોજ રૂ. અઢી લાખ જમા કરાવશે તો તેને રૂ. ૫૭૨નું નુકસાન થશે.

You might also like