યુનાઇટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : ચૂનાઇટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં નોકરીની તક છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર 12 જુલાઇ સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.

જગ્યાનું નામ :  પ્રોબેશનરી ઓફિસર

જગ્યા :  100

પગાર : 23,700 થી 420,020 રૂપિયા

ઉંમર :  21 થી 30 વર્ષ

પ્રક્રિયા: ઉમેદવારની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુના આધારે

વધુ જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો

You might also like