10-12 પાસ માટે પોલીસમાં પડી છે ભરતી, જલ્દી કરો APPLY

છત્તીસગઢ પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ, કોન્સ્ટેબલ (MT) અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની જગ્યા માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર આધિકારીક વેબસાઇટ પર જઇ અરજી કરી શકે છે. ભરતી અંગેની જાણકારી અહી આપવામાં આવી છે.

જગ્યા : 215

પગાર :
કોન્સ્ટેબલ – 19500 થી 62000
કોન્સ્ટેબલ (MT)/ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર : 22400 થી 71200 રૂપિયા

યોગ્યતા :
કોન્સ્ટેબલ – ઉમેદવાર માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી 12 પાસ હોવો જોઇએ
કોન્સ્ટેબલ (MT) – છત્તીસગઢની કોઇપણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી 10મું ધોરણ પાસ હોવો જોઇએ
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર – કોઇપણ માન્યતા પ્રાપ્ત શિક્ષણ સંસ્થામાંથી 10મું-12 પાસ હોવો જોઇએ. આ સાથે કોઇપણ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી કોઇપણ વિષય સાથે ગ્રેજ્યુએશનની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરેલ હોવી જોઇએ.

ઉંમર : 01.01.2018 અનુસાર આ જગ્યા માટે ઉમેદવાર 18થી 28 વર્ષનો હોવો જોઇએ

જોબ લોકેશન: છત્તીસગઢ

પસંદગી પ્રક્રિયા : ઉમેદવારની પસંદગી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન, ફિજિકલ ટેસ્ટ, લેખિત પરીક્ષાના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કરવા માટે ફી : જનરલ વર્ગના ઉમેદવારોએ 200 રૂપિયા જ્યારે એસસી, એસટી વર્ગના ઉમેદવારોને 100 રૂપિયા ફી ચુકવવી પડશે

કેવી રીતે કરશો અરજી : ઉમેદવાર આધિકારીક વેબસાઇટ www.cgpolice.gov.in પર જઇ અરજી કરી શકે છે.

અંતિમ તારીખ : 14 જૂન

You might also like