MGVCL માં છે નોકરીની તક, 1 લાખ રૂપિયા SALARY, જલ્દી કરો APPLY

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ (MGVCL)માં વિદ્યુત સહાયક (જુની. એન્જી.)ની જગ્યા માટે અરજી મગાવામાં આવી છે. આ જગ્યા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવાર 2 નવેમ્બર સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.

સંસ્થાનું નામ : મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ (MGVCL)

જગ્યાનું નામ : વિદ્યુત સહાયક (જુનિ. એન્જી.)

સંખ્યા : 73

પસંદગી પ્રક્રિયા : MGVCLમાં આ જગ્યા માટે ઉમેદવારી પસંદગી લેખિત પરીક્ષાના આધારે

યોગ્યતા : જૂની. એન્જીની અરજી માટે ઉમેદવાર કોઇપણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી B.E. (ઇલેકટ્રિકલ) અને B. Tech (ઇલેકટ્રિકલ) હોવા જરૂરી

પગાર : 45,400 થી 1,01,200 રૂપિયા

ઉંમર : જૂની. એન્જી. માટે જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવાર 35 વર્ષથી વધારે નહી, એસસી, એસટી અને એસઇબીસી કેટેગેરી માટેના ઉમેદવાર માટે 10 વર્ષની છૂટછાટ

અંતિમ તારીખ : 2 નવેમ્બર 2017

એપ્લિકેશન ફી : જનરલ કેટેગરી 500 રૂપિયા, એસસી, એસટી માટે 250 રૂપિયા

કેવી રીતે કરશો અરજી : અરજી કરનાર ઉમેદવાર સૌથી પહેલા MGVCLની આધિકારીક વેબસાઇટ www.mgvcl.com પર જઇને અરજી કરો.

You might also like