આરબીઆઇમાં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) માં નોકરીની તક છે, ઇચ્છુક ઉમેદવાર 25 નેવમ્બર સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.

જગ્યાનું નામ :  ટેક્નિકલ એટેન્ડેન્ટ

ઉંમર :  18 – 25 વર્ષ

પગાર : 6,350 -13,750 રૂપિયા

પ્રક્રિયા : ઉમેદવારની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુના આધારે

યોગ્યતા :  ગ્રેજ્યુએટ

વધુ જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો

You might also like