ગુર્જરોને મળશે 5% અનામત, રાજસ્થાન વિધાનસભામાં બીલ પાસ

રાજસ્થાન વિધાનસભામાં ગુરૂવારનાં રોજ ઓબીસી (અન્ય પછાત જાતિ) અનામત સંશોધન બિલ પાસ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ બિલમાં ઓબીસી અનામત 21 ટકાથી વધારીને 26 ટકા કરી દેવામાં આવેલ છે. આ વ્યવસ્થા ગુર્જરોને 5 ટકા અનામત આપવા માટે કરવામાં આવી છે.

બુધવારે પછાત વર્ગ નોકરીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અનામત વિધેયક, 2017 વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જેનાં પર ગુરૂવારનાં રોજ ઘણી ચર્ચા થઇ અને આને પાસ કરી દેવાયું.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગુર્જરોનાં 5 ટકાનાં અનામત માટે લાંબા સમયથી રાજસ્થાનમાં ખેંચતાણ ચાલી રહી હતી. આ જ વ્યવસ્થા કરવા માટે બુધવારે ચોથી વાર સદનમાં આરક્ષણ સંબંધી સંશોધન બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું.

You might also like