કિમ જોંગ-ઉન સાથે વાતચીત કરવા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તૈયાર, મે મહિનામાં થઈ શકે છે મુલાકાત

 

You might also like