JOB! રેલવેમાં નોકરી મેળવવાની તક, પરીક્ષા વગર થશે પસંદગી…

ભારતીય રેલવેમાં નોકરી મેળવતાં ઇચ્છુક ઉમેદવાર માટે સારી તક છે. ખરેખર તો નોર્થ ઇસ્ટ ફ્રંટિયર રેલવે દ્વારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં પટાવાળા, ઓએસ પદ માટે ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે. આ જગ્યા માટે ઉમેદવાર 25 એપ્રિલ સુધી અરજી કરી શકશે.

આ જગ્યામાં પટાવાળા અને ઓસી(જી)ની જગ્યા માટે 12 ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે. જો કે આ જગ્યા માટે એ જ ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે જે ઉમેદવારે અગાઉ રેલવેમાં કામ કર્યું હોય. આ ભરતી રેલવેમાંથી સેવાનિવૃત્ત ઉમેદવાર માટે છે.

આ જગ્યા માટે 65 વર્ષ સુધીના ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારની પસંદગી લેખિત પરીક્ષાના પ્રદર્શનના આધાર પર કરવામાં આવશે.

You might also like