ખાઓ માત્ર આ એક ટોફી ને તનમાંથી પ્રસરવા લાગશે ખુશ્બુદાર સુગંધ

ખુદને સંપૂર્ણ રીતે ફ્રેશ રાખવા માટે આપે અનેક પ્રકારનાં ડિયોડ્રેંટ ઉપયોગ કર્યા હશે પરંતુ શું આપ જાણો છો કે માત્ર ટૉફી દબાવવાથી આપે કોઇ જ ડિયોડ્રેંટની જરૂરિયાત નહીં પડે.

પરસેવાની ગંધને દૂર કરવા માટે બુલ્ગારિયાની એક ટોફી બનાવવાવાળી કંપની એલ્પીએ લોકોને માટે એક એવી ટોફી બનાવી છે કે જેને ખાધા બાદ લોકોએ Deo લગાવવાની જરૂરિયાત નહીં પડે.

આ પ્રકારે ટોફી દૂર કરી દેશે શરીરમાંથી દુર્ગંધઃ
કંપનીનાં જણાવ્યા અનુસાર “ડિયો પરફ્યૂમ કૈંડી” નામની આ ટોફીને ખાવાથી શરીરની દુર્ગંધ બેઅસર થઇ જાય છે. આ ટોફી જાપાની વૈજ્ઞાનિકોની જ એક શોધ છે. આ શોધ દરમ્યાન વૈજ્ઞાનિકોએ જાણ્યું કે દરરોજ ઓઇલનું મુખ્ય તત્વ જેરાનૉલ શરીરમાં વિખંડિત નથી થતું અને ચામડીનાં માધ્યમથી શરીરની બહાર આવે છે.

આને એ પ્રકારે આપ સમજી શકો છો કે જેમ લસણ ખાવાથી પરસેવાથી ખરાબ દુર્ગંધ આવે છે પરંતુ જેરાનૉલ આનાંથી બિલકુલ ઉલ્ટું વર્તન કરે છે. આ પણ નાના નાના કાણાંઓમાંથી બહાર આવે છે પરંતુ ખરાબ ગંધને કારણ શરીરને સુગંધીદાર બનાવે છે.

You might also like