રેલવેમાં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : નોર્થ-ઇર્સ્ટન રેલવેમાં નોકરીની તક છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર ઇન્ટવ્યું આપી શકે છે.

જગ્યાનું નામ : રેડિયોલોજિસ્ટ, ફિજિશિયન, સર્જન

પગાર : 55,000 રૂપિયા

જગ્યા :  23

વધુ જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો

You might also like