MPPEBમાં બંપર વેકેન્સી, 2519 જગ્યાઓ

મધ્યપ્રદેશ પ્રોફેશનલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડમાં બંપર વેકેન્સી પડી છે. એક સાથે 2519 પદ પર ભરતી થવા જઈ રહી છે. જો તમે પણ નોકરી ઇચ્છતા હોવ તો એપ્લાય કરી શકો છો. જગ્યાઓ- 2519 પદનું નામ- એકાઉંટન્ટ, સબ-ઓર્ડિનેટ, સબ-ઓડિટર, જૂનિયર ઓડિટરવય મર્યાદા- 18 થી 40 પસંદગી પ્રક્રિયા- ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષાના આધારે કરવામાં આવશે પગાર- 5200 થી 20200

You might also like