મેકઅપ નહીં ઉતારવાથી ત્વચાને નુકસાન થઈ શકે છે

નિષ્ણાતોના મત મુજબ ક્યારેય પણ ક્યાંકથી વાંચ્યું હોય કે કોઈ પાસેથી સાંભળ્યું હોય તે પ્રમાણે કોઈ ફળની છાલ કે ગર્ભ ચામડી પર ઘસવાથી દૂર રહેવું. ટૂંકમાં પ્રયોગ કરતાં પહેલાં સાવધ રહેવું. અગાઉ ક્યારે અજમાવ્યો ન હોય તેવો નુસખો કરતાં પહેલાં તેને ગોઠણ નીચેની ત્વચા પર લગાવવું જાેઈઅે. તેની અસર તપાસી લેવી જાેઈઅે. જાે ત્વચા પર કોઈ રિઅેક્શન ન અાવે તો સારું કહેવાય.

વધુ મેકઅપ અેટલે વધુ સારો દેખાવની માન્યતા ખોટી છે. ફાઉન્ડેશન, પાવડર, બ્લશર જરૂર કરતાં વધુ લગાવવું જાેઈઅે નહીં. તેના બદલે કોઈ નિષ્ણાત પાસેથી સારા અને અોછા મેકઅપમાં સુંદર દેખાવાની કળા શીખી લેવી જાેઈઅે. તેનાથી તમારા નાણાં અને સમયનો પણ બચાવ થશે.
સુી ત્વચા સુંદરતાની દુશ્મન છે. યુવાન હોવા છતાં સુી ત્વચાના કારણે પ્રાૈઢ કે વૃ જેવો દેખાવ થઈ જાય છે. ત્વચા સુી દેખાય નહીં તેનું ધ્યાન રાખો. તેનો ઉપાય અઘરો નથી, પરંતુ સરળ છે. સ્ત્રીઅે મોઇરાઇઝરને ર્પસમાં સ્થાન અાપવું જાેઈઅે.

નહાયા બાદ ટુવાલથી ખૂબ જાેરપૂર્વક ત્વચાને ઘસવી નહીં. ઘણાને અેવી ટેવ હોય છે કે સ્નાન બાદ ટુવાલથી જાેરજાેરથી શરીરને ઘસે છે. ત્વચાને બળપૂર્વક ઘસવાથી સારી બની જશે તેવી માન્યતા બિલકુલ ખોટી છે. અાવું કરવાથી દૂર રહેવું. ત્વચા સારી રાખવા નહાયા પછી શરીર પર સારી માત્રામાં મોઇરાઇઝર કે બાૅડી લોશન લગાવવું જાેઈઅે.

ઘણી સ્ત્રીઅોને ટેવ હોય છે કે સુી ત્વચાના ભિંગડાં ઉખેડીને દૂર કર્યા કરે છે. પરંતુ નિષ્ણાતોની સલાહ છે કે અાવું કરવું નહીં. વારંવાર અાવું કરવાથી ચામડી વધુ સુી બનવાનો ભય રહે છે અને તેનું સુરક્ષા કવચ હટી જતાં ઈન્ફેક્શનના ચાન્સ વધી જાય છે.

દેખાદેખીના જમાનામાં ક્રીમ કે અન્ય કોસ્મેટિક ખરીદવાની કે લગાવવાની સ્ત્રીઅોમાં અાદત હોય છે. પરંતુ અાવું કરવાથી દૂર રહેવું જાેઈઅે.

ઉપરાંત કોઈની સલાહ પર ચહેરા પર ક્રીમ લગાવવી જાેઈઅે નહીં. તમારી બહેન, ભાભી, સહેલીને જે ક્રીમ ફાયદો કરતી હોય તે તમને પણ કરે તે જરૂરી નથી. ચામડીના રોગ-નિષ્ણાતની સલાહ અનુસાર ક્રીમ લગાવવી જાેઈઅે.

You might also like