રાષ્ટ્રધ્વજ વિશે આ બાબતોથી તમે ચોક્કસ અજાણ હશો

અમદાવાદ: સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે આપણે આપણા રાષ્ટ્રધ્વજ વિશેની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ જાણકારી હોવી જરૂરી છે. રાષ્ટ્રધ્વજ દેશની આન-બાન અને શાન છે. રાષ્ટ્રધ્વજને લઇને કેટલાક નિયમો છે જેનાથી તમે ચોક્કસ અજાણ હશો. આજે અમે તમને રાષ્ટ્રધ્વજ વિશેની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ અને રસપ્રદ માહિતી પીરસી રહ્યાં છે. જેને વાંચીને તમે પણ ગર્વ અનુભવશો.

રાષ્ટ્રઘ્વજ ફરકાવવાના નિયમો

– રાષ્ટ્રઘ્વજનું માપ ૩:૨ના પ્રમાણમાં હોવું જોઇએ.
– રાષ્ટ્રઘ્વજની લંબાઇ કરતા ૧૦ ગણો મોટો ઘ્વજ-સ્તંભ હોવો જોઇએ.
– રાષ્ટ્રઘ્વજ સુર્યોદય પછી ફરકાવવો તથા સુર્યાસ્ત પહેલા ઉતારી લેવો જોઇએ.
– રાષ્ટ્રઘ્વજ ફરકાવવામાં ઉતાવળ કરવી જોઇએ જ્યારે ઉતારતી વખતે ઘીમે ઘીમે શિષ્ટાચાર પુર્વક ઉતારવો જોઇએ.
– રાષ્ટ્રઘ્વજને સલામી હંમેશા ટોપી, યા હેટ પહેરેલ હોય તો જ આપી શકાય નહિતર સાવધાન સ્થિતિમાં રહેવું.

રાષ્ટ્રઘ્વજ અંગે ઘ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો:

– રાષ્ટ્રઘ્વજ સ્વચ્છ હોવો જોઇએ.
– અન્ય કોઇ ઘ્વજ રાષ્ટ્રઘ્વની જમણી બાજુએ તેનાથી ઉંચાઇએ ફરકાવી ન શકાય.
– રેલી કે પરેડ વખતે રાષ્ટ્રઘ્વકુચ કરનારની જમણી બાજુએ રહે તેમ રાખવો.
– મિલિટરી ગ્રુપમાં રાષ્ટ્રઘ્વ હંમેશા વચ્ચે રહે છે અને તેનાથી બે ડગલા આગળ રહી પરેડ થાય છે.
– રાષ્ટ્રઘ્વજને બીજા, કોઇ ઘ્વજ સાથે એક જ સ્તંભ પર ફરકાવી ન શકાય.
– રાષ્ટ્રઘ્વજ ઉપર કોઇપણ પ્રકારનું લખાણ લખી શકાય નહી .
– ઘ્વજનો ઉપયોગ અઘ્યક્ષની પાટલી કે અધ્યક્ષના, મંચને ઢાકવાં માટે થઇ શકે નહી.
– ઘ્વજનો કઇ પણ મેળવવા, આપવા,ઘરાવવા અથવા લઇ જવા માટે કાંઇ પાત્ર તરીકે ઉપયોગ થઇ શકે નહી.
– ખાનગી અત્યેષ્ટિ સમય ઘ્વજનો ઉપયોગ શબને ઢાકવા માટે થઇ શકે નહી.
– રાજ્ય રાષ્ટ્ર, લશ્કર અને કેન્દ્ર સરકારની અર્ધલશ્કરી દળો તરફથી થતી અત્યેષ્ટિમાં ઘ્વજ શબ પર ઢાંકવામાં આવે ત્યારે કેસરી રંગ માથા તરફ રાખવામાં આવશે.
–અગ્નિ સંસ્કાર કબરમાં દફન કરતા પહેલા શબ ઉપરથી ઘ્વજ સન્માનથી ખસેડી લેવામાં આવશે.
ઘ્વજને ઇરાદાપુર્વક જમીન,અથવા ભોંયતળીયે અડકવા દઇ શકાય નહી.
– અગત્યના રાષ્ટ્રીય પ્રસંગો, સાંસ્કૃતિક અને ખેલકુદનાં પ્રસંગોએ જાહેર જનતા કાગળ/પ્લાસ્ટીકના બનેલ ઘ્વજ ફરકાવી શકશે પરંતુ પ્રસંગ પુરો થતાં આવા ઘ્વજ જમીન ઉપર ફેકી દેવાને બદલે ઘ્વજનાં સન્માનને ઘ્યાન લઇ ખાનગી રાહે નિકાલ કરવો જોઇએ.
– દરેક ભારતીય નાગરીકે રાષ્ટ્રઘ્વજનું સન્માન કરવું એ તેની ફરજ અને કર્તવ્ય છે. ત્રિરંગાની આન, બાન અને શાન જાળવવાની તમામની ફરજ છે.
– રાષ્ટ્રઘ્વજનું ઇરાદાપુર્વક સન્માન નહી કરનારને દંડ અને ત્રણ વર્ષ સુધીની કેદની જોગવાઇ છે.
–સરકારે બહાર પાડેલ સુચના અનુસાર ઘ્વજ મકાનો, અન્ય સ્થળે અર્ધી કાઠીએ ફરકાવી લહેરાતો હોય તે સિવાય ઘ્વજ અર્ધી કાઠીએ લહેરાવી શકાય નહી.

You might also like