KIALમાં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : કન્નૂર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (KIAL) માં નોકરીની તક છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર 3 માર્ચ સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.

જગ્યાનું નામ :  જુનિયર આસ્ટિટન્ટ, સીનિયર પ્રોજેક્ટ એન્જિનયર, જૂનિયર મેનેજર

જગ્યા :  109

યોગ્યતા :  માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ

વધુ જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો

You might also like