વાજપેય યજ્ઞનું ફળ આપનારઃ કામિકા એકાદશી

અષાઢ માસના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીનું નામ કામિકા એકાદશી છે. આ એકાદશીની કથા સાંભળવા માત્રથી વાજપેય યજ્ઞનું ફળ મળે છે. કામિકા એકાદશી વ્રતમાં શંખ, ચક્ર, ગદાધારી વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા થાય છે. જે મનુષ્ય આ અગિયારશના દિવસે વ્રત કરીને ભક્તિપૂર્વક તુલસી દળ ભગવાન વિષ્ણુને અર્પણ કરે છે, તેઓ આ સંસારનાં સમસ્ત પાપોથી દૂર રહે છે.

જે આ અગિયારશની રાત્રે ભગવાનના મંદિરમાં દીવો પ્રગટાવે છે તેમના પિત્તર સ્વર્ગલોકમાં અમૃતપાન કરે છે તથા જે ઘી કે તેલનો દીવો કરે છે તેઓ સૌ કરોડ દીવાઓથી પ્રકાશિત થઈ સૂર્યલોક જાય છે. અષાઢ મહિનાની વદની આ અગિયારશને કામિકા એકાદશી કહે છે.

ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે અષાઢ મહિનામાં જેઓ ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરે છે તેનાથી દેવતા, ગંધર્વ અને સૂર્ય વગેરેની પૂજા આપમેળે થઈ જાય છે. કામિકા અગિયારશના વ્રતનો મહિમા સ્વયં ભગવાન બ્રહ્માજીએ નારદજીને બતાવ્યો છે. તે પ્રમાણે કામિકા અગિયારશના વ્રતથી જીવ કુયોનિને પ્રાપ્ત નથી થતો.

પાપને નષ્ટ કરનારી આ કામિકા અગિયારશનું વ્રત મનુષ્યએ ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ. કુંતીપુત્ર ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર બોલ્યા : “હે ભગવાન મેં દેવશયની એકાદશીનું વર્ણન સાંભળ્યું હવે તમે મને અષાઢના કૃષ્‍ણ પક્ષમાં કઇ એકાદશી આવે છે ? કૃપા કરી એનું વર્ણન કરો.” ભગવાન શ્રી કૃષ્‍ણ બોલ્‍યાઃ “રાજન ! સાંભળો, હું તમને એક પાપનાશક ઉપખ્‍યાન કહું છું કે જેને પૂર્વકાળમાં નારદજીના પૂછવાથી બ્રહ્માજીએ કહ્યું હતું.”

નારદજીએ પ્રશ્ન કર્યોઃ “હે કમલાસન ! હું આપની પાસેથી આ સાંભળવા ઇચ્‍છુ છું, કે અષાઢના કૃષ્‍ણ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે ? પ્રભુ એ બધું મને કહો !” બ્રહ્માજીએ કહ્યું : “નારદ ! સાંભળો. હું સંપૂર્ણ લોકોના હિતની ઇચ્‍છાથી તમારા પ્રશ્ર્નો ઉત્તર આપી રહ્યો છું. અષાઢ માસના કૃષ્‍ણ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે એનું નામ “કામિકા” છે.

એના શ્રવણ માત્રથી વાજપેય યજ્ઞનું ફળ મળે છે. આ દિવસે શ્રીહરિ વિષ્‍ણુંનું પૂજન કરવું જોઇએ.” ભગવાન શ્રીકૃષ્‍ણનાં પૂજનથી જે ફળ મળે છે. એ ઘણું દુર્લભ પુણ્ય છે. જે સમુદ્ર અને વન સહિત સમગ્ર પૃથ્‍વીનું દાન કરે છે અને જે કામિકા એકાદશીનું વ્રત કરે છે એ બન્‍નેને સમાન ફળ મળે છે.

માટે પાપભીરુ મનુષ્‍યે યથાશકિત, પૂરો પ્રયત્‍ન કરીને કામિકા એકાદશીના દિવસે શ્રીહરિનું પૂજન કરવું જોઇએ. જે પાપરૂપી કીચડથી ભરેલ સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબી રહ્યા છે, એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કામિકા એકાદશીનું વ્રત સૌથી ઉત્તમ છે. અધ્‍યાત્‍મ વિદ્યા પરાયણ પુરુષો જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

એના કરતાં પણ વધારે ફળની પ્રાપ્તિ આ વ્રત કરવાથી થાય છે.કામિકા એકાદશીનું વ્રત કરનાર મનુષ્‍ય રાત્રે જાગરણ કરીને કયારેય ભયંકર યમદૂતનાં દર્શન નથી કરતો અને કયારેય દુર્ગતિમાં પણ નથી પડતો. લાલમણિ, મોતી, સુવર્ણ વગેરે દ્વારા પૂજિત થઇને વિષ્‍ણુ એટલા સંતુષ્‍ટ નથી થતા કે જેટલાં તુલસી દળ દ્વારા પૂજિત થવાથી સંતુષ્‍ટ થાય છે.

જેણે તુલસીની મંજરીઓ દ્વારા શ્રીકેશવનું પૂજન કરી લીધું છે એના જન્‍મભરનાં પાપોનો ચોકકસ નાશ થઇ જાય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્‍ણ કહે છેઃ “યુધિષ્ઠર ! આ તમારી સમક્ષ મેં કામિકા એકાદશીના મહિમાનું વર્ણન કર્યું. આ એકાદશી બધાં પાતકોનું હરણ કરનારી છે. આથી મનુષ્‍યોએ આનું વ્રત અવશય કરવું જોઇએ.

આ સ્‍વર્ગલોક અને મહાપુણ્ય ફલ પ્રદાન કરનારી છે. જે મનુષ્‍ય શ્રદ્ધા સાથે આનું મહાત્‍મ્‍ય સાંભળે છે એ બધાં પાપોથી મુકત થઇને શ્રી વિષ્‍ણુલોકમાં જાય છે.” જે મનુષ્ય એકાદશીના દિવસે ભગવાન સામે દીપ પ્રગટાવે છે, તેના પિતૃ સ્વર્ગ લોકમાં સુધાનું પાન કરે છે. જે મનુષ્ય ભગવાન સામે ઘી અથવા તેલનો દીપ પ્રગટાવે છે તેણે સૂર્યલોકમાં પણ સહસ્ત્ર દીપકનો પ્રકાશ મળે છે,તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યે આ એકાદશીનું વ્રત અવશ્ય કરવું જોઈએ.•

You might also like