જાપાનમાં ચાર બજેટ રજૂ કરાય છે!

આજે નાણાપ્રધાન વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નું સામાન્ય બજેટ રજૂ કરશે. દેશમાંં પ્રથમ સામાન્ય બજેટ ૧૯૪૭માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. દુનિયાના દરેક દેશમાં સામાન્ય બજેટ રજૂ કરવાની અલગ અલગ પ્રથા છે.

• પાડોશી પાકિસ્તાનમાં નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત ૧ જુલાઇથી થાય છે. નાણાં વિભાગ દ્વારા તૈયાર બજેટ પ્રસ્તાવને કેબિનેટની સ્વીકૃતિ બાદ સંસદમાં મૂકવામાં આવે છે.

• અમેરિકામાં સામાન્ય બજેટની પ્રક્રિયા ત્યાંની સંસદ-કોંગ્રેસ અને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ શરૂ કરે છે. ઓફિસ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ બજેટ દ્વારા તૈયાર બજેટને વિચારણા માટે કોંગ્રેસ પાસે મોકલવામાં આવે છે. કોંગ્રેસ તેમાં જરૂરી ફેરફાર કરે છે.

• બ્રિટનમાં પહેલાં કેબિનેટ સામે બજેટ રજૂ કરવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ પાર્લામેન્ટ, હાઉસ ઓફ કોમર્સમાં તેની જાહેરાત કરવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૧૬નું સામાન્ય બજેટ ૧૬ માર્ચે રજૂ કરવામાં આવશે.

• હોંગકોંગમાં નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત ૧ એપ્રિલથી થાય છે. તેનાં કેટલાંક સપ્તાહ પૂર્વે બજેટ નાણાકીય સચિવ રજૂ કરે છે.

• જાપાનમાં ચાર પ્રકારનાં બજેટ હોય છે. જનરલ એકાઉન્ટ બજેટ, સ્પેશિયલ એકાઉન્ટ બજેટ, સરકાર સંબંધિત સંગઠનો માટે બજેટ અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ લોન પ્લાન બજેટ.

• કેનેડામાં નાણાપ્રધાન બજેટને હાઉસ ઓફ કોમર્સમાં રજૂ કરે છે. અહીં બજેટને રજૂ કરવાની કોઇ નિશ્ચિત તારીખ નથી, પરંતુ ફેબ્રુઆરીમાં રજૂ કરવામાં આવે છે.

• આયર્લેન્ડમાં બજેટને ઓક્ટોબરમાં રજૂ કરવામાં આવે છે.

You might also like