અપૂરતી ઊંઘથી ઉત્પન્ન થતાં વિચિત્ર કોષો મગજના હેલ્થી કોષોને ખાઈ જશે

પૂરતુ ઊંઘવાની જરૂરિયાતને હળવાશથી લેવા જેવી નથી. ઈટાલીના રિસર્ચરો દ્વારા થયેલો લેટેસ્ટ અભ્યાસ કહે છે કે જો તમે મગજના કોષોને અારામ નહીં અાપો તો અપૂરતી ઊંઘના કારણે પેદા થતાં વિચિત્ર કોષો મગજના હેલ્ધી કોષોને ખાઈ જશે. એટલે કે તમારું મગજ તમારા મગજને ખાવા લાગશે. અપૂરતી ઊંઘના કારણે મગજ ડેમેજ થાય છે તેનું કારણ એ છે કે મગજને સાફ કરવા માટે પેદા થતાં કોષો પુરતી એનર્જીના અભાવે બેફામ વર્તે છે અને મગજના હેલ્ધી કોષોનો નાશ કરવા લાગે છે.
http://sambhaavnews.com/

You might also like