વિક્રમ સંવત ર૦૭૪ઃ નવા વર્ષમાં લગ્નનાં માત્ર ૪૯ મુહૂર્ત

અમદાવાદ: વિક્રમ સંવત ર૦૭૪ના નવા વર્ષમાં લગ્નનાં મુહૂર્ત માત્ર ૪૯ દિવસનાં રહેશે. ગત વર્ષે લગ્નનાં મુહૂર્તની સંખ્યા પ૬ દિવસ હતી, જે આ વર્ષે ઘટી છે અને એમાં સાત દિવસ ઓછા મળશે.

જોકે છેલ્લાં ત્રણ વર્ષની સરખામણી કરવામાં આવે તો વિક્રમ સંવત ર૦૭રમાં ફક્ત ૪૪ મુહૂર્ત હતાં, જે સંવત ર૦૭૩ની સરખામણીએ પાંચ દિવસ ઓછા હતા. આ વર્ષની લગ્નસરાની સિઝનની શરૂઆત ર૩ નવેમ્બરથી થશે, જે દર વર્ષ કરતાં મોડી શરૂ થશે. જ્યારે લગ્નની સિઝનનું સમાપન ર૩ જુલાઇએ થશે. આ વર્ષ દરમિયાન અધિક માસ આવશે. અધિક જેઠ માસના કારણે મે અને જૂન મહિનામાં લગ્નોની સંખ્યા ઘટશે. ૩૧ ઓક્ટોબરે દેવ ઊઠી અગિયારસની સાથે સામાન્ય રીતે લગ્નસરાની શરૂઆત થાય છે, પરંતુ આ વર્ષે ગુરુ અસ્તનો છે. તેથી ૭ નવેમ્બર સુધી લગ્નનું એક પણ મુહૂર્ત આવશે નહીં. ત્યાર પછી પહેલું મુહૂર્ત ર૩ નવેમ્બરે આવશે. ડિસેમ્બરમાં પરંપરાગત દિવસો છે, જેમાં ૧પ ડિસેમ્બરથી ધનારક શરૂ થશે, જેથી ૧૪ જાન્યુઆરી બાદ લગ્નો શરૂ થશે.

આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં લગ્નનું એક પણ મુહૂર્ત નથી. છેક ફેબ્રુઆરીની પ તારીખે લગ્નની સિઝન શરૂ થશે, જે રર ફેબ્રુઆરીથી ૧ માર્ચ સુધી હોળાષ્ટક સાથે અટકશે. ૧૪ માર્ચથી ફરી મીનારકના કારણે લગ્નો બંધ થશે, જે એપ્રિલની ૧૪ તારીખે ફરી શરૂ થશે. ૧પ મેના રોજ અધિક માસના કારણે ૧પ જૂન સુધી લગ્નો બંધ રહેશે. આ બે માસમાં લગ્નની સિઝન પુરજોશમાં રહેતી હતી, જે અડધી થઇ જશે. ત્યારબાદ ૧પ જૂનથી લગ્ન સિઝન શરૂ થશે.

સંવત ર૦૭૪ઃ આ વર્ષે નવેમ્બર-ર૦૧૭માં ર૩, રપ, ર૮, ર૯, ૩૦ અને ડિસેમ્બરમાં ૩, ૪, ૧૦, ૧૧ અને ૧ર તારીખે લગ્નો યોજાશે. ત્યારબાદ જાન્યુઆરી ખાલી જશે. ગત વર્ષે જાન્યુઆરીમાં લગ્નનાં સાત મુહૂર્ત હતાં. ફેબ્રુઆરી-ર૦૧૮માં પ, ૬, ૭, ૧૮, ૧૯, ર૦, માર્ચમાં ૩, ૪, પ, ૬, ૮, ૧ર, એપ્રિલમાં ૧૯, ર૦, ર૪, રપ, ર૬, ર૭, ર૮, ર૯, મેમાં ૧, ૩, ૪, પ, ૮, ૧૧, ૧ર, જૂનમાં ૧૮, ર૧, રર, ર૩, ર૯ અને જુલાઇમાં ૧, ર, પ, ૬, ૭, ૧૦ અને ૧પ જુલાઇ સુધી લગ્નનાં મુહૂર્ત છે.

You might also like