હિમતનગર ટાવર ચોકના વેપારીઓના ધરણા, પાલિકાએ રોડ પર ડિવાઈડર લગાવી દેતા વિરોધ

You might also like