ગરમીની સાથે બે સપ્તાહમાં શાકભાજીના ભાવ ઊંચકાયા

અમદાવાદ: ઉનાળાની શરૂઆતે જ ગરમીના દિવસોમાં શાકભાજીની આવકમાં ઘટાડો થતાં શાકભાજીના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે. બમણો વધારો ગૃહિણીઓના બજેટમાં વધારો કરી રહ્યો છે. છેલ્લા એક સપ્તાહથી લીંબુ, મરચાં અને અન્ય શાકભાજીના વધેલા ભાવ ગૃહિણીઓને દઝાડી રહ્યા છે.

હાલમાં બજારમાં લીંબુ ૧૧૦થી ૧રપ, મરચાં ૧૧૦થી ૧રપ, પાપડી રૂ.૧૬૦ પ્રતિકિલોના ભાવે વેચાતાં અનેક ઘરનાં બજેટ ખોરવાયાં છે. લીંબુના ભાવ છેલ્લા એક માસમાં વધીને ચાર ગણા થયા છે. માત્ર રિટેલ જ નહીં, હોલસેલ માર્કેટમાં પણ ભાવવધારો દોઢથી બે ગણો જોવા મળ્યો છે.

ર૦ કિલો લીંબુના ભાવ એક મહિના પહેલાં રૂ.૭૦૦ હતા તે વધીને હવે ૧પ૦૦ થતાં રિટેલમાં કિલોદીઠ ભાવ રૂ.૧પ૦ સુધી પહોંચ્યો છે. એવી જ રીતે વટાણા રૂ.૭૦૦ ર૦ કિલોના હતા તે વધીને રૂ.૧ર૦૦થી ૧૪૦૦ થયા છે. પાપડી રૂ.૮૦૦થી ૧૦૦૦ ર૦ કિલો હતા હવે રૂ.૧ર૦૦થી ર૦૦૦ સુધી છે. જ્યારે તુવેર રૂ.૧,૦૦૦ના બદલે હવે રૂ.૧૮૦૦, ગવાર રૂ.૬૦૦થી ૧,૦૦૦ની સામે હાલમાં રૂ.૧,૦૦૦થી ૧૪૦૦, એકમાત્ર ટામેટાંના ભાવ ઉનાળાની સિઝનમાં ઘટ્યા છે, જે રૂ.ર૦૦થી ઘટીને રૂ.૧પ૦ થયો છે.

રિટેલ બજારમાં શાકભાજીના ભાવ
બે સપ્તાહ પહેલાં (રૂ.)           હાલના ભાવ (રૂ.)
મરચાં               ૬૦                                       ૧૧૦થી ૧રપ
પાપડી              ૭૦                                       ૧૪૦થી ૧૬૦
લીંબુ                  ૬૦                                       ૧૧૦થી ૧પ૦
ચોળી                ૭૦                                        ૧ર૦થી ૧૪૦
વટાણા              પ૦                                       ૮૦થી ૧૦૦
તૂરિયાં               પ૦                                      ૭૦થી ૯૦
ગવાર               ૪૦                                       ૮૦થી ૧૦૦
તુવેર                 ૪૦                                       ૮૦થી ૧ર૦
પરવળ             ૬૦                                      ૭૦થી ૯૦
કારેલાં              પ૦                                      ૬૦થી ૮૦
ફ્લાવર            રપ                                       ૪૦થી ૬૦
રીંગણ              ર૦                                       ૩૦થી પ૦
કોથમીર           ૩૦                                        ૩૦થી પ૦
બટાકા              ૧પ                                       ૧પથી ર૦
ડુંગળી               ૧પ                                       ૧૦થી ૧પ
કોબીજ               ૧૦                                       ર૦થી રપ
ટામેટાં                ૧૦                                        ૧૦થી ૧પ

You might also like