ફેસબુક પર પોસ્ટ કેવી રીતે લખવી તેનો પણ કોર્સ થઈ શકશે

દિલ્હી યુનિવર્સિટી ફેસબુક પર પોસ્ટ કેવી રીતે લખવી એનો કોર્સ તૈયાર કરવાનું વિચારે છે. સાહિત્યનું અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના વિચારો કઈ રીતે રજૂ કરવા તેનું જ્ઞાન અાપતો કોર્સ શરૂ કરવાની પ્રપોઝલ મૂકવામાં અાવી છે. યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે લખવું એટલે હંમેશાં કંઈકને કંઈક ભારેખામ, નોનફિક્શન અથવા ડ્રામેટિક ફિક્શન લખવું જરૂરી નથી. ખૂબ સામાન્ય બાબતો બ્લોગ કે ફેસબુક પર પોસ્ટ કરવાથી તમારી વાત વધુ અસરકારક લાગે છે.
http://sambhaavnews.com/

You might also like