બ્રોકલી પ્રોસ્ટેટ કેન્સર અટકાવવામાં મદદ કરી શકે છે

લીલીછમ બ્રોકલી સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ સારી છે. હવે અમેરિકાની યુનિવર્સિટીઅે શોધ્યું છે કે બ્રોકલી પુરુષોમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સર અટકાવવામાં પણ મદદરૂપ બને છે તેનું કારણ અાપણા શરીરની અંદર રહેલા અારએનઅે પર તે જે અસર કરે છે તેના પર રહેલું છે. સંશોધકોઅે હવે શોધ્યું છે કે બ્રોકલી જેવાં શાકભાજી ખાવાથી ખાસ કરીને પુરુષોમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જોખમ ઘટી જાય છે તેનું કારણ તેમાં રહેલાં સલ્ફોરાફેન નામનાં તત્ત્વો છે. અા તત્ત્વો નોનકો‌િડંગ અારએનઅેને ‌િડરેગ્યુલેટ થતાં રોકે છે.
http://sambhaavnews.com/

You might also like