ચાણક્યનીતિ : આ 4 પ્રકારની સ્ત્રી સાથે કરશો લગ્ન તો ક્યારે નહી થાવ નિરાશ

અમદાવાદ : કહેવાય છે કે કોઇ વ્યક્તિને જોઇને તેના સ્વભાવ અંગે જાણી શકાય છે. પ્રેમ અંગે પણ કંઇક તેવુ જ કહેવાય છે. પ્રેમ ક્યારે સમજી વિચારીને નથી થતો હોતો. કેટલીક વ્યક્તિઓની આદતો જ મનમોહી લેતી હોય છે. પ્રેમને પુર્ણ કરવા માટે કેટલાક લોકો વિવાહ પણ કરે છે જેથી હંમેશા એક બીજાની સાથે રહી શકે. જો કે કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેમને આવી વ્યક્તિ નથી મળી શકતી. જો કે આવા લોકો વિશે આચાર્ય ચાણક્યએ 4 પ્રકારની સ્ત્રીઓનું વર્ણન કર્યું છે. જેના કારણે વિવાહ કરીને વ્યક્તિ ક્યારે પણ નિરાશ ન થઇ શકે.

1. જો તમને પ્રેમ કરતી હોય.
ચાણક્ય ઇચ્છે છે કે જે સ્ત્રીને કોઇ પુરૂષ સાથે પ્રેમ હોય અને તે તેની પરવાહ કરતી હોય, એવા પુરૂષોને ક્યારે પણ તે સ્ત્રીને ન છોડવી જોઇએ. તેમની સાથે પછી ભવિષ્યમાં કેટલી ઝગડાઓ કેમ ન થાય પરંતુ તે સ્ત્રીનો પ્રેમ તેને પાછો લેવા માટે મજબુર કરી દેશે. આ પ્રકારની સ્ત્રી હંમેશા ખુશી જ લાવે છે.

2. કોઇ અન્ય વ્યક્તિ સાથે ન કરવા ઇચ્છતી હોય વિવાહ
હંમેશા તે જ સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરવા જોઇએ, જે કોઇને પ્રેમ સમ્બન્ધમાં ન હોય કારણ કે તેના પર જો તમે જોર જબર્દસ્તીથે તેમની સાથે લગ્ન કરી પણ લેશો તો એવી સ્ત્રીનું મન તેના પ્રેમની તરફ જ રહેશે અને તે પુરા મનથી તમારા પતિની સાથે નહી જોડાઇ શકે. એટલા માટે આવી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરતા પહેલા તેની મર્જી જરૂર જાણી લેવી જોઇએ.

3. તમારી સુંદરતાથી વધારે સ્વભાવને પસંદ કરતી હોય

તમે ભલે ગેમે તેટલા સુંદર કેમ ન હોય પરંતુ હંમેશા આવી સ્ત્રી સાથે જ લગ્ન કરવા જેના કારણે તમારો સ્વભાવ સૌથી વધારે મહત્વ રાખે છે. કારણ કે ઉંમર વીતી ગયા બાદ સુંદરતા ઓછી થઇ જશે, પછી સુંદરતા પર મરનારી સ્ત્રી તમારાથી દુર દુર રહેવા લાગશે પરંતુ જે સ્ત્રીને તમારા સ્વભાવ સાથે પ્રેમ હશે, તે આજીવન તમને પ્રેમ કરશે.

4. જે તમારામાં પોતાના પિતાને જોતી હોય
આચાર્ય ચાણક્ય ઇચ્છે છે કે દરેક સ્ત્રી પોતાના થનારા પતિમાં પિતાની છબી જોતી હોય છે. એટલે કે તે ઇચ્છે છે કે તેનો પતિ પણ તેના પિતા જેવો જ હોય. પિતાની જેમ જ પરવાહ કરે, તેથી તમે સ્ત્રી સાથે વાત કરીને જાણી શકો છો કે તે તમારા અંગે શું વિચારે છે. એવી સ્ત્રી તમને ક્યારે પણ છોડીને નહી જાય.

You might also like