ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડી છે ભરતી, 10 પાસ કરી શકે છે APPLY

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ઘણી બધી જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતીના માધ્યમથી પટાવાળાની જગ્યા પર ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે. આ ભરતી માટે અરજી કરવા ઇચ્છુક ઉમેદવારે આધિકારીક વેબસાઇટ પર જઇને અરજી કરવાની રહેશે. જગ્યા : કુલ 1149…

High Courtમાં પડી છે Vacancy, આ રીતે કરવામાં આવશે Selection..

છત્તીસગઢ હાઇકોર્ટમાં આસિસ્ટન્ટ, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર સહિત અનેક જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છતા હોયતે આ અંગેની જાણકારી જાણી અરજી કરી શકે છે. જગ્યા : 225 યોગ્યતા : ઉમેદવાર કોઇપણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી…

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયામાં ધો. 10-12 પાસ માટે પડી છે Vacancy

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI)માં 64 જગ્યાઓ માટે પડી વેકેન્સી છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છુક હોય તે આ અંગેની સંપૂર્ણ જાણકારી પ્રાપ્ત કરી લે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર 5 ડિસેમ્બર પહેલા અરજી કરી શકે છે. જગ્યાનું નામ : જૂનિયર આસિસ્ટેન્ટ (ફાયર…

SBIમાં બહાર પડી છે ભરતી, 50 હજાર મળશે Salary

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર્સની જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડી છે. આ ભરતીના માધ્યમથી 47 જગ્યાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે. જો તમે પણ આ ભરતી માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હો અને આ જગ્યા માટે યોગ્ય છો તો અરજી કરવાની અંતિમ…

ગ્રેજ્યુએટ માટે BHELમાં પડી Vacancy, આવી રીતે કરો APPLY

ભારત હેવી ઇલેકટ્રિકલ લિમિટેડ (BHEL)માં ગ્રેજ્યુએટ એન્ડ ટેકનિશિયન ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસની જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. સંખ્યા : કુલ 250 યોગ્યતા : ઉમેદવાર કોઇપણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી B.E./B.Tech અને ડિપ્લોમાં કરેલ હોવો જોઇએ.…

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશનમાં 10 પાસ માટે પડી છે Vacancy, જલ્દી કરો Apply

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL) દ્વારા 1340 એપ્રેન્ટિસની જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છતો હોય તે આ અંગેની જાણકારી જરૂરથી વાંચી લે અને ત્યારબાદ અરજી કરે. સંખ્યા :  1340 કુલ જગ્યા યોગ્યતા : ઉમેદવાર…

ઇન્ટેલિજન્સ બ્યૂરોમાં પડી છે Vacancy, 10 પાસ ઉમેદવાર કરી શકે છે APPLY

આઇબીમાં ઘણી બધી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં સિક્યોરીટી આસિસ્ટન્ટ, એક્ઝિક્યુટિવ પોસ્ટ વગેરે પર ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે. જો તમે પણ આ ભરતીમાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હો અને જો યોગ્ય હોય તો અંતિમ તારીખ પહેલા અરજી કરો. અરજી…

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની કરાશે ભરતી, ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો કરી શકે છે Apply

છત્તીસગઢ સ્ટેટ પાવર હોલ્ડિંગ કંપની લિમિટેડ (CSPHCL)માં ‘ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર’ ની જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છુક હોય તે આ અંગેની જાણકારી પ્રાપ્ત કરી લો. જગ્યાની સંખ્યા : 483 યોગ્યતા : કોઇપણ માન્યતા…

ફોરેસ્ટર અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડ માટે પડી છે Vacancy, જલ્દી કરો Apply

તમિલનાડુ ફોરેસ્ટ યૂનિફોર્મ્ડ સર્વિસેઝ રિક્રુટમેન્ટ કમિટમેન્ટ દ્વારા ઘણી બધી જગ્યાઓ માટે અરજી મંગાવામાં આવી રહી છે. આ જગ્યામાં ફોરેસ્ટ અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડની જગ્યા સામેલ છે. આ ભરતીના માધ્યમથી 1178 ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે. જો તમે પણ આ…

BSFમાં સબ-ઇન્સપેકટરની જગ્યા પર પડી છે Vacancy, ગ્રેજ્યુએટ કરી શકે છે Apply

બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (BSF)માં સબ-ઇન્સપેકટરની જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર ઇચ્છુક છે તે પહેલા આ અંગેની જાણકારી ધ્યાનથી વાંચી લે. ત્યારબાદ અરજી કરી શકે છે. સંખ્યા : 224 જગ્યા યોગ્યતા : ઉમેદવાર કોઇપણ માન્યતા…