સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ભાવનગર

ભાવનગર શહેરમાં સ્થિત આ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ GEC ભાવનગરના નામે જાણીતી છે. B.P.T.I. પાસે સ્થિત આ એક સરકારી સંસ્થા છે. એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રે કરિયર બનાવવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષ 2009માં આ કોલેજની સ્થાપના થઇ હતી. ભાવનગરના બસ સ્ટેન્ડ અને…

નવરચના શાળાના વિદ્યાર્થીઓની આઇટી વિઝ અમદાવાદ આવૃત્તિમાં જીત

ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ દ્વારા આઇ ટી વિઝ હરીફાઇનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ૯૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.આ હરીફાઇમાં નવરચના શાળાના સુજોય નિગમ અને સચીન અગ્રવાલ આ બંને વિદ્યાર્થીઓએ બાજી મારી હતી.ટીસીએસ આઇ ટી વિઝ દેશનાં ૧૫ સ્થળે…

ડિપ્લોમા ઈજનેરીમાં બેઠકો ખાલી રહે તેવી સંભાવના

અમદાવાદઃ ગુજરાતની વિવિધ ડિપ્લોમા ઇજનેરી (પોલિટેકનિક) કોલેજોમાં પ્રવેશ માટેની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે ત્યારે આ વર્ષે ડિપ્લોમા ઈજનેરીની બેઠકો ખાલી રહે તેવી સંભાવના છે, જેની પાછળનું કારણ ધો.૧૦નું ઓછું પરિણામ અને વિદ્યાર્થીઓમાં ડિપ્લોમા…

11 માસના કરાર ધોરણે ભરતી માટેની જાહેરાત

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, વડોદરા ખાતેની કચેરીમાં જિલ્લા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાના મહેકમમાં 11 માસના કરાર આધારિત મંજૂર થયેલ નીચે મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત મુજબની અરજીઓ અત્રે મોડામાં મોડી તા. 24-2-15 ના…

11 માસના કરાર ધોરણે ભરતી માટેની જાહેરાત

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, વડોદરા ખાતેની કચેરીમાં જિલ્લા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાના મહેકમમાં 11 માસના કરાર આધારિત મંજૂર થયેલ નીચે મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત મુજબની અરજીઓ અત્રે મોડામાં મોડી તા. 24-2-15 ના…

એનઅાઈડીમાં ડિઝાઈનિંગનો અોનલાઈન કોર્સ શરૂ થશે 

અમદાવાદઃ પ્રતિવર્ષ અભ્યાસ અર્થે આવતા વિદ્યાર્થીએા પ્રતિષ્ડ‌િત સંસ્થાઆેમાં પ્રવેશથી વંચિત રહી જતા હાેય છે ત્યારે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં એનઆઇડી આેનલાઇન કાેર્સ શરૂ કરશે. આેનલાઇન કાેર્સમાં મુખ્યત્વે આેટાેમાેબાઇલ ડ‌િઝાઇન,પાેસ્ટર ડ‌િઝાઇન, માેબાઇલ…

11 માસના કરાર ધોરણે ભરતી માટેની જાહેરાત

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, વડોદરા ખાતેની કચેરીમાં જિલ્લા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાના મહેકમમાં 11 માસના કરાર આધારિત મંજૂર થયેલ નીચે મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત મુજબની અરજીઓ અત્રે મોડામાં મોડી તા. 24-2-15 ના…

11 માસના કરાર ધોરણે ભરતી માટેની જાહેરાત

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, વડોદરા ખાતેની કચેરીમાં જિલ્લા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાના મહેકમમાં 11 માસના કરાર આધારિત મંજૂર થયેલ નીચે મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત મુજબની અરજીઓ અત્રે મોડામાં મોડી તા. 24-2-15 ના…

એશિયા પેસિફિક ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ

મહેસાણા, કલોલ, કડી અને ગાંધીનગર જેવા વિસ્તારોમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે એશિયા પેસિફિક કોલેજ ઉત્તમ વિકલ્પ છે. એશિયા પેસીફિક અમદાવાદના નામે આ કોલેજ જીટીયુમાં લિસ્ટેડ છે, જેનું કોજ 105 છે. આ એક સેલ્ફ ફાઇનાન્સ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી કોલેજ છે જેની…

BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB માં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : બીએસએફ, સીઆરપીએફ, સીઆઇએસએફ, આઇટીબીપી અને એસએસબીમાં જોડવા માગતા ઉમેદરો માટે અરજી મંગાવવામાં આવેલ છે. કુલ 304 જગ્યા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવાર 15 મે સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.જગ્યા :  304પદનું નામ : આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટપ્રક્રિયા :…