ભારતીય પશુપાલ નિગમ લિમિટેડ, 10-12 અને ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો જલ્દી કરે APPLY

ભારતીય પશુપાલન નિગમ લિમિટેડ કંપની (BPNL)માં ઘણી જગ્યા પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છુક હોય તે આ જગ્યા પરની જાણકારી વાંચી લે. જગ્યાનું નામ : સેન્ટર કોઓર્ડિનેટર, ટ્રેનર, ઇન્ચાર્જ અને સર્વેયર…

RBI માં છે નોકરીની તક, 62,400 રૂપિયા મળશે SALARY, ગ્રેજ્યુએટ કરી શકે છે APPLY

રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) માં લીગલ ઓફિસર, આસિસ્ટેન્ટ મેનેજર અને અન્ય જગ્યા પર વેકેન્સી બહાર પાડવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર આ જગ્યા પર અરજી કરવા ઇચ્છતો હોય તે આ અંગેની જાણકારી જાણી લે.. જગ્યાનું નામ : લીગલ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર અને…

ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝશનમાં પડી છે Vacancy, 50 હજાર મળશે Salary

ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (DRDO) માં સીનિયર ટેક્નિકલ આસિસ્ટેન્ટ 'B' માં 494 પદ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. જે ઉમેદવારને અરજી કરવી હોય તે સંપૂર્ણ વિગતની જાણકારી વાંચી લે. જગ્યાનું નામ : સીનિયર ટેક્નિકલ…

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયામાં છે Vacancy, 28 હજાર મળશે Salary

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI)માં 119 પદ પર જગ્યા બહાર પાડવામાં આવી છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર 31 ઓગસ્ટ પહેલા અરજી કરી શકો છો. જાહેરાતને લઇને જાણકારી અહી આપવામાં આવી છે. જગ્યાનું નામ : જૂનિયર આસિસ્ટન્ટ (ફાયર સર્વિસ) કુલ જગ્યા : 119…

ધોરણ 8, 10, 12 અને ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો માટે પડી છે Vacancy, જલ્દી કરો Apply

ચેન્નાઇ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસની જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે આ અંગેની જાણકારી મેળવી લે. કુલ જગ્યા : 142 યોગ્યતા : ઉમેદવાર કોઇપણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી ધોરણ…

સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયામાં પડી છે VACANCY, મળશે આટલી SALARY

સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (SAI)માં 'જૂનિયર એકાઉન્ટ'ની જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ જગ્યાને લઇને નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે ઉમેદવાર આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા ઇચ્છે છે તે આ જાણકારી જાણી લે. જગ્યાનું નામ : જૂનિયર એકાઉન્ટ…

10 ધોરણ પાસ માટે 670 જગ્યા માટે પડી છે ભરતી, જલ્દી કરો APPLY

મહાનિદેશાલય જેલ, જયપુરમાં 'જેલ વોર્ડર' માટે અરજી મગાવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છુક હોય તેમણે આ અંગેની જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી. જગ્યાનું નામ : જેલ વોર્ડર કુલ જગ્યા : 670 જગ્યા યોગ્યતા : આ પદ માટે ઉમેદવારે કોઇપણ સંસ્થામાંથી…

ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પડી છે જાહેરાત, જલ્દી કરો APPLY

ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશ, ગુજરાત (BMC) માં કેટલીક જગ્યાઓ પર અરજી મગાવામાં આવી છે. આ જગ્યા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છુક હોય તેના માટે અહી જાણકારી આપવામાં આવી છે. જગ્યાનું નામ : મેડિકલ ઓફિસર,…

10 પાસ માટે કેન્દ્રીય લશ્કરી દળમાં 54 હજારથી વધારે પડી છે ભરતી

કેન્દ્રીય લશ્કરી દળમાં ભરતી માટે એક મોટુ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારે સીઆરપીએફ, બીએસએફ અને આઇટીબીપી તેમજ અન્ય દળમાં આ વર્ષે 54 હજારથી વધારે જવાનોની ભરતી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. કુલ 54,953 ભરતી માટે કર્મચારી પસંદગી આયોગ…

સબ-ઇન્સપેકટર માટે પડી છે ભરતી, જાણો ક્યાં સુધીમાં કરી શકશો APPLY

મહારાષ્ટ્ર લોક સેવા આયોગ દ્વારે ઘણા બધા પદ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં પોલીસ સબ ઇન્સપેકટર, આસિસ્ટન્ટ સેકશન ઓફિસર, સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સપેકટર, સ્ટેટ સર્વિસ એકઝામ અને લો ઓફિસર પદ પર ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. જો તમે પણ અરજી કરવા…