ભાજપે ચૂંટણી વખતે PM મોદીનું સી-પ્લેન લેન્ડ કરાવા પાણી વેડફ્યું છે, પાણીનો વેપાર કરે છે: વીરજી ઠુમ્મર

 

You might also like