સફરજનનું રાયતુ

સામગ્રી

1 સફરજન

1 નાની ચમચી કાળા મરી (ક્રશ કરેલા)

½ ચમચી ઝીરા પાવડર

ખાંડ જરૂર મુજબ

½ ચમચી મીંઠુ

બનાવવાની રીતઃ સફરજનને સાફ કરી તેમાંથી બીજ નિકાળી તેના નાના નાના ટુકડાં કરો. જો તમે ઇચ્છો તો સફરજનની છાલ પણ ઉતારી શકો છો. હવે એક મોટા વાટકામાં દહીં લો. તેમાં ખાંડ, જીરા પાવડર અને કાળા મરી એડ કરી તેને હલાવો. હવે દહીં સમારેલા સફરજન મિક્સ કરો. તૈયાર છે સફરજનનું રાયતુ.

You might also like