દરેક દારૂની બોટલ પર જોવા મળશે આ પ્રકારની નવી ચેતવણી

આગામી વર્ષ એપ્રિલથી દારૂની દરેક બોટલ પર ચેતવણી લખવી ફરજિયાત થઈ જશે કે દારૂ પીને વાહન ચલાવવુ નહીં. ભારતીય ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી (FSSAI) એ સોશિયલ કાર્યકર પ્રિન્સ સિંઘલની જાહેર હિતની અરજી દાખલ કર્યા બાદ આ સૂચના આપવામાં આવી હતી.

ઓથોરિટીએ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (આલ્કોહોલ કન્ઝમ્પ્શન સ્ટાન્ડર્ડ્સ) રેગ્યુલેશન, 2018થી નિર્દેશ કરતી સૂચનાઓને જારી કરવામાં આવી જોઈએ છે કે જેમાં તમામ માદક પીણાંઓ પર ફરજિયાત લખ્યું હોય, “દારૂનો વપરાશ આરોગ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સલામત રહો – આલ્કોહોલ પીને વાહન ચલાવો નહીં. ‘

આ સૂચના ભારતમાં બનાવેલી વિદેશી દારૂ અને આયાતી દારૂની બોટલો બંને પર લખવી જોઈએ. રાજ્યોમાં, આ સૂચના સ્થાનિક અથવા પ્રાદેશિક ભાષામાં ચિહ્નિત થયેલ હોવી જોઈએ. આવા કિસ્સાઓમાં, અંગ્રેજીમાં સૂચનો લાદવાની જરૂર પડશે નહીં.

You might also like