રાજકારણમાં સક્રિય મહિલાઓ

728_90

આજે વિશ્વ મહિલા દિવસ છે. આપણા દેશમાં બધા જ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ સક્રિય છે. ત્યારે રાજકારણમાં પણ કેટલીક એવી મહિલાઓ છે કે જેમની સ્ત્રીશક્તિ સામે લોકો વંદન કરે છે. આવી જ ટોપ 10 રાજકિય મહિલાઓ પર એક નજર

 

 

 

 

 

You might also like
728_90