ચેન્નાઇ કોર્પોરેશનમાં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : ચેન્નાઇ કોર્પોરેશનમાં નોકરીની તક છે, ઇચ્છુક ઉમેદવાર 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.

જગ્યાનું નામ :  આસિ. એન્જિનિયર, સેનેટરી ઇન્સપેકટર

યોગ્યતા :  બીઇ – બીટેક

જગ્યા :  132

પગાર : 9,300 – 34,800 રૂપિયા

વધુ જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો

You might also like