રમખાણના સરકારી આંકડામાં જ વિરોધાભાસ

ગૃહ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર ૨૦૧૪માં દેશમાં રમખાણના બનાવો ૬૪૪ બન્યા છે. બીજી બાજુ નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ બ્યૂરો(એનસીઆરબી)એ જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ ૨૦૧૪ના વર્ષમાં દેશમાં રમખાણના ૧,૨૨૭ બનાવો બન્યા છે.

હવે ગૃહ વિભાગે તપાસનો આદેશ આપ્યો છે કે, ગૃહ વિભાગના જ તાબામાં કામ કરનારી એનસીઆરબીના આંકડા વધારે શી રીતે આવ્યા છે એ તપાસો!
બંને અહેવાલોમાં એક વાત સરખી છે. જ્યાં એક પણ રમખાણ ન થયાં હોય એવાં રાજ્યોની યાદી બંનેમાં સરખી છે, પરંતુ જ્યાં રમખાણ થયાં છે એવાં રાજ્યોમાં કેટલાં-કેટલાં રમખાણ થયાં છે એના આંકડામાં જબરજસ્ત વિરોધાભાસ છે. કારણ કદાચ એ નીકળશે કે, એનસીઆરબી ૨૦૧૪થી આઈપીસીની કલમ ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૦ને રમખાણમાં નોંધે છે. ગૃહ વિભાગ રમખાણના આંકડા ઓછા દર્શાવવા માટે કેટલીક કલમો ઓછી વધતી ગણતું હશે.

આંકડામાં કેટલો તફાવત

રાજ્યનું નામ            ગૃહ વિભાગ મુજબ           એનસીઆરબી મુજબ
ઝારખંડ                                ૧૦                                ૩૪૯
હરિયાણા                               ૦૪                               ૨૦૭
તામિલનાડુ                           ૧૫                                ૧૨૦
પશ્ચિમ બંગાળ                        ૧૬                               ૧૦૪
તેલંગણા                                ૦૫                                ૦૩૭
ગુજરાત                                  ૭૪                                ૦૫૭
મધ્યપ્રદેશ                              ૬૬                                ૦૩૨
કર્ણાટક                                    ૭૩                                ૦૩૮
રજસ્થાન                                 ૭૨                                ૦૨૬
ઉત્તર પ્રદેશ                            ૧૩૩                               ૦૫૧

You might also like