જનધન યોજનામાં ખાતાધારકોમાં વધારો, જમા રકમ 84 હજાર કરોડથી પણ વધુ

ન્યૂ દિલ્હીઃ સંશોધિત પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના (પી.એમ.જે.ડી.વાઇ.)માં 5 સપ્ટેમ્બર સુધી ઓછામાં ઓછાં 20 લાખ લોકો શામેલ છે. આ સાથે સાથે નાણાંકીય સમાવેશનાં આ પ્રમુખ કાર્યક્રમમાં ખાતાધારકોની કુલ સંખ્યા વધીને 32.61 કરોડ થઇ ગયા છે. નાણાં મંત્રાલયે આ જાણકારી આપી છે. આ મહીનાની શરૂઆતમાં સરકારે પી.એમ.જે.ડી.વાઇને ઉચ્ચ વીમા કવચ સાથે ખોલાયેલ સમયવાળી યોજનાનાં રૂપમાં ફરી વાર શરૂ કરી દીધી અને ઓવરડ્રાફ્ટ (ઓડી) સુવિધાને બે ઘણી કરી દેવાઇ.

82,.490.98 કરોડ રૂપિયા છે જમાઃ
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 14 ઓગસ્ટનાં રોજ સમાપ્ત થયેલ ચાર વર્ષની સમયમર્યાદાને આગળ વધુ શરૂ રાખવા માટેનો નિર્ણય કર્યો કે જેનો ઉદ્દેશ્ય ઔપચારિક બેંકિંગ પ્રણાલીને “દરેક ઘરથી દરેક ઉંમર”નાં લોકો સુધી લઇ જવાનો છે.

નાણાંકીય મંત્રાલયનાં આંકડા અનુસાર 15 ઓગસ્ટથી 5 સપ્ટેમ્બરની સમયમર્યાદા દરમ્યાન 32.61 પી.એમ.જે.ડી.વાઇ ખાતામાં કુલ જમામાં 1,266.43 કરોડ રૂપિયાની વૃદ્ધિ જોવામાં આવી. પી.એમ.જે.ડી.વાઇ ખાતામાં બચેલ શેષ ધન 5 સપ્ટેમ્બરનાં રોજ 82,490.98 કરોડ રૂપિયા હતાં.

સંશોધિત યોજના અંતર્ગત 28 ઓગસ્ટ બાદ નવા પી.એમ.જે.ડી.વાઇ ખાતાઓ અંતર્ગત નવા રૂપિયા કાર્ડધારકો માટે આકસ્મિક વીમા કવર એક લાખ રૂપિયાથી વધારીને 2 લાખ કરી દેવામાં આવી છે. આ સિવાય 5,000 રૂપિયાની વર્તમાન “ઓવર ડ્રાફ્ટ” સીમાને વધારીને 10,000 રૂપિયા કરી દેવામાં આવેલ છે.

You might also like