લ્યો બોલો!!! પટાવાળાની ૩૬૮ જગ્યા માટે ર૩ લાખ અરજી

લખનૌઃ ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર એક મોટી મુસીબતમાં મુકાઈ ગઈ છે. વિધાસસભા સચિવાલયમાં પટાવાળાની ૩૬૮ જગ્યા માટે ર૩ લાખથી વધુ અરજીઓ આવી છે. તેમાં રપપ પીએચ.ડી, દોઢ લાખથી વધુ બી.ટેક., બીએસસી, બીકોમ, અને રપ અરજદારો એમએસસી, એમકોમ અને એમએ છે. તેઓની ભરતી ઈન્ટરવ્યૂથી થશે. જેમાં ચાર વર્ષથી વધુ સમય લાગશે. સરકારે નિષ્ણાંતોની સલાહ લીધી છે કે, આવી પરિસ્થિતિમાં પટાવાળાઓની ભરતી કરવી કઈ રીતે?

વિધાનસભા સચિવાલયમાં ૧૦ વર્ષ બાદ પટાવાળાની જગ્યાની જાહેરાત આપવામાં આવી હતી. આ વખતે ઑનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવી છે. અરજીની તારીખ પૂરી થતા જે અરજી આવી તેની સંખ્યાથી ઓફિસરો ચોંકી ઉઠયા. પટાવાળાની ૩૬૮ જગ્યા માટે ર૩ લાખથી વધુ અરજી આવી છે. સરકાર તરફથી આ જગ્યા માટે બે જ યોગ્યતા માંગવામાં આવી છે કે, અરજદાર પાંચમું પાસ હોય અને સાઈકલ ચલાવતા આવડવી જોઇએ. છોકરીઓ અને વિકલાંગો માટે સાઈકલ ચલાવવી જરૂરી નથી. હવે આ અરજીઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું તો જાણવા મળ્યું કે, તેમાં પાંચમુ પાસ માત્ર પ૩૦૦૦ લોકો જ છે પરંતુ ૧,પ૩,૦૦૦ લોકો બી.ટેક, બીએસસી, બીકોમ અને બીએ છે.

મોટી સંખ્યામાં પટાવાળા બનવાના દાવેદારોમાં બી.ટેક યુવાનો પણ છે. અરજદારોનું કહેવું છે કે, અમને વર્ષોથી નોકરી મળતી નથી. આ ભરતી માટે માત્ર ઈન્ટરવ્યૂ થશે. જો ર૩ લાખ લોકોના ઈન્ટરવ્યૂ કરવામાં આવે તો તે માટે ૧૦ ઈન્ટરવ્યુ બોર્ડ બનાવાય તો પણ ચાર વર્ષ લાગે. ભરતીની બીજી કોઈ રીત શોધવા ભરતીના નિયમો બદલવા પડશે. જો નિયમો બદલાશે તો ફરીથી અરજી મંગાવવી પડશે.

ઓછું ભણેલા જૂના પટ્ટાવાળાઓ પણ ભવિષ્યના આ વિદ્વાન પટાવાળાઓથી આશંકિત છે. તેઓને લાગે છે કે, આટલા ભણેલા ગણેલા પટાવાળાઓ તેમની સાથે ભેદભાવ કરશે. જો પીએચ.ડી થયેલા આ રપપ લોકો પટ્ટાવાળા બની જાય તો કદાચ સચિવાલયમાં બાબુ તેઓની પાસે આવું કામ કરાવશે… ડોકટર સાહેબ… ટેબલ-ખુરશી સારી રીતે સાફ કરો, તે પછી ડોકટર સાહેબ પાણી પીવડાવો વગેરે. જે રીતે અરજીઓ આવી છે તે જોતા દેશમાં બેરોજગારી કેટલી છે તેનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ જોવા મળે છે.

 

You might also like