ભગવાન છે તો કેમ દેખાતા નથી અાપણને?

શું અા બ્રહ્માંડમાં ભગવાન કે કોઈ સુપર પાવર છે ? અા પ્રશ્ન ઘણાને મૂંઝવતો હોય ચે. અાવા જિજ્ઞાસુના મનમાં જ્યારે અા પ્રશ્ન અાવે છે ત્યારે તે તેનો જવાબ મેળવવી પોતે જેને ઉત્તમ પુરુષ કે ઉત્તમ ગુરુ ગણી પૂજતો હોય તેને અા પ્રશ્ન પૂછે છે. તેને કેવો જવાબ મળે છે તે અાપણે નથી જાણતા પરંતુ અા પ્રશ્નના જવાબમાં અાપણે અહીં કેટલાક મુદ્દા જોઈ તે સમજવાની કોશિશ કરીએ. જેથી અાપણને ઉપરના પ્રશ્નનો જવાબ મળે અથવા તેનું યોગ્ય સમાધાન તો થઈ જ શકે. જો કોઈ જિજ્ઞાસુ અા પ્રશ્ન પંડિતોને પૂછે તો લગભગ દરેક પંડિત તેનો જુદો જુદો જવાબ અાપતા હોય છે.

ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે, કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વ હોય તો અાપણને કમસેકમ દેખાવું તો જોઈએ ને ? અાજે અાપણને ભગવાનના દર્શન નરી અાંખે થઈ શકતાં નથી જ્યારે વેદો કહે છે કે, બ્રહ્મ એટલું શું? સર્વ ફલં ઈદં બ્રહ્મ અર્થાત્ દરેક વસ્તુમાં બ્રહ્મ વ્યક્ત છે. બ્રહ્મ એને જ કહી શકાય કે જે કણકણમાં વ્યાપ્ત હોય ભગવાન અાપણને કેમ દેખાતા નથી તેનો જવાબ અાપણે શ્રીમદ્ ભગવદગીતાના સંદર્ભમાં જોઈએ. પહેલી વાત એ કે જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે માયાનું બહુ મોટું અાવરણ છે. અા માતાના અાવરણને લીધે ભગવાન હોવા છતાં અાપણને દેખાતા નથી. શ્રીમદ ભગવદ્ગીતામાં અાપણને દર્શન થાય. હું દરેકને વિનંતી કરીશ કે ઘરના વડીલોએ અાપણામાં સદસંસ્કાર અાવે તે માટે શ્રીમદ્ ભાગવત વસાવ્યું હોય તો તે કબાટમાંથી કાઢી શાંતિથી એક વખત અવશ્ય વાંચવું જ. જેથી તમારા અા જન્મનું જ નહીં પરતું અાવતા સાત જન્મનું કલ્યાણ થઈ જશે.

બીજું, કોઈ પણ વસ્તુને જોવા માટે ઓછામાં ઓછો પ્રકાશ તો જોઈએ જ બાકી સાવ અંધકારમાં તો ઘુવડ અથવા કોઈ નિશાચરને જ દેખાય. માનવના જીવનમાં અજ્ઞાનતા મોટામાં મોટો અંધકાર છે. પછી તેને ક્યાંથી અાટલા અંધકારમાં ભગવાન દેખાય? જો શ્રીમદ્ ભાગવત વાંચ્યું હશે તો તમારા કોઈ જનમમાં તમારાં પુણ્ય પાકતાં તમને ભગવાન જરૂર દેખાશે જ.  ત્રીજું, જ્યારે કોઈ વસ્તુ અાપણી સામે મૂકેલી છે પરંતુ અાપણને જ તેના તરફ પીઠ ફેરવીને બેસી ગયા હોઈએ તો, અાપણને તે વસ્તુ ક્યાંથી દેખાય? અાંખ સામેનું દૃશ્ય અાપણને દેખાય છે. પણ અાંખ પાછળનું દૃશ્ય અાપણને કેમ કરીને દેખાય? અાજે અાપણેે પરમાત્માથી વિમુખ થયા છીએ તેથી અાપણને ભગવાન દેખાતા નથી. જો તમારે ભગવાનનાં દર્શન કરવાં હોય તો દરેકને, સુખી કરજો, કોઈનીય હાય કે બદદુવા લેશો નહીં, જીવનમાં થોડો સમય કાઢીને ભાગવત કે અન્ય કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ જરૂર વાંચજો.  

ચોથું, અાપણને ભગવાન હોવા છતાં દેખાતા નથી. કારણ કે અાપણા હૃદયમાં છ શત્રુ છુપાઈને બેઠા છે. જેથી અાપણને કાંઈ જ દેખાતું નથી. જો તમારે ભગવાનનાં દર્શન કરવાં જ હોય તો સૌપ્રથમ તમે સરળ બનો. અાવાં તો હજાર કારણ છે કે જેને કારણે અાપણને ભગવાન હોવા છતાં દેખાતાં નથી.  શ્રીમદ્ ભાગવત શ્રીકૃષ્ણનું વાંગ્મય સ્વરૂપ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતને તિજોરીમાં કે કબાટમાં નહીં પણ તેનો ઉપયોગ થાય તેમ રાખો. જો તમારે ભગવાનનાં દર્શન કરવાં જ હોય તો ઘરના વડીલોએ વસાવેલા ધર્મગ્રંથો જરૂર વાંચજો. તેમાં લખેલું બધું નહીં તો શક્ય એટલું જરૂર જીવનમાં ઉતારજો. તમને ભગવાન જરૂર દેખાશે. 

You might also like