એર ઇન્ડિયામાં નોકરીની તક, 14 એપ્રિલ પહેલા કરો અરજી

નવી દિલ્હી: એર ઇન્ડિયામાં જો નોકરી કરવાનું સ્વપ્ન જોઇ રહ્યાં હોય તો તે પુરુ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. એર ઇન્ડિયામાં દેશભરમાં 435 જગ્યા ખાલી પડી છે. એર ઇન્ડિયામાં ધો.12 પાસ થયેલ ઉમેદવાર આ પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકશે.

જગ્યા: 435

પદનું નામ: ટ્રેની કેબિન ક્રુ

યોગ્યતા: ધો. 12 પાસ

પ્રક્રિયા: લિખીત, જીડી અને ઇન્ટરવ્યુંના આધારે

પગાર: 35 હજાર પ્રતિમાસ

છેલ્લી તારીખ: 14 એપ્રિલ

 

You might also like