ઇસરોમાં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : ઇન્ડીયન સ્પેસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટીટયૂટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO) માં નોકરીની તક છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર 24 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અરજી કરી શકશે.જગ્યાનું નામ :  ડ્રાઇવરજગ્યા :  118યોગ્યતા :  દસ (10)મું ધોરણ પાસવધુ જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો
 
You might also like