સાઉદી અરબને પ્રાપ્ત થયો ક્યારેય ન ખતમ થનાર ઉર્જા ભંડાર

1,048

તેલ ઉત્પાદનમાં બાદશાહત મેળવ્યા બાદ હવે સાઉદી અરબની નજર કંઇક એવાં સંશાધનો પર છે કે જેનાં બાદ તેલ ક્યારેય ખતમ થવાની ચિંતા નહીં રહે. હકીકતમાં સાઉદીની અર્થવ્યવસ્થા તેલ પર નિર્ભર છે.

પરંતુ હવે માત્ર આનાં પર જ નિર્ભર નહીં રહેવું પડ%

loading...

Comments are closed.