એનઅાઈડીમાં ડિઝાઈનિંગનો અોનલાઈન કોર્સ શરૂ થશે 

અમદાવાદઃ પ્રતિવર્ષ અભ્યાસ અર્થે આવતા વિદ્યાર્થીએા પ્રતિષ્ડ‌િત સંસ્થાઆેમાં પ્રવેશથી વંચિત રહી જતા હાેય છે ત્યારે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં એનઆઇડી આેનલાઇન કાેર્સ શરૂ કરશે. આેનલાઇન કાેર્સમાં મુખ્યત્વે આેટાેમાેબાઇલ ડ‌િઝાઇન,પાેસ્ટર ડ‌િઝાઇન, માેબાઇલ…

11 માસના કરાર ધોરણે ભરતી માટેની જાહેરાત

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, વડોદરા ખાતેની કચેરીમાં જિલ્લા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાના મહેકમમાં 11 માસના કરાર આધારિત મંજૂર થયેલ નીચે મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત મુજબની અરજીઓ અત્રે મોડામાં મોડી તા. 24-2-15 ના…

11 માસના કરાર ધોરણે ભરતી માટેની જાહેરાત

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, વડોદરા ખાતેની કચેરીમાં જિલ્લા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાના મહેકમમાં 11 માસના કરાર આધારિત મંજૂર થયેલ નીચે મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત મુજબની અરજીઓ અત્રે મોડામાં મોડી તા. 24-2-15 ના…

એશિયા પેસિફિક ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ

મહેસાણા, કલોલ, કડી અને ગાંધીનગર જેવા વિસ્તારોમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે એશિયા પેસિફિક કોલેજ ઉત્તમ વિકલ્પ છે. એશિયા પેસીફિક અમદાવાદના નામે આ કોલેજ જીટીયુમાં લિસ્ટેડ છે, જેનું કોજ 105 છે. આ એક સેલ્ફ ફાઇનાન્સ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી કોલેજ છે જેની…

BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB માં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : બીએસએફ, સીઆરપીએફ, સીઆઇએસએફ, આઇટીબીપી અને એસએસબીમાં જોડવા માગતા ઉમેદરો માટે અરજી મંગાવવામાં આવેલ છે. કુલ 304 જગ્યા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવાર 15 મે સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.જગ્યા :  304પદનું નામ : આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટપ્રક્રિયા :…

અમીરાજ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેક્નોલોજી અમદાવાદ

એસ.જી હાઇવે, સાણંદ અને વિરમગામ નજીકના વિસ્તારોમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અમીરાજ કોલેજ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. અમદાવાદમાં સ્થિત આ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અમિરાજ કોલેજ તરીકે જાણીતી છે. અમીરાજ કોલેજ અમદાવાદ નજીક સાણંદમાં ટાટા નેનો પ્લાન્ટ નજીક સ્થિત છે.…

11 માસના કરાર ધોરણે ભરતી માટેની જાહેરાત

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, વડોદરા ખાતેની કચેરીમાં જિલ્લા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાના મહેકમમાં 11 માસના કરાર આધારિત મંજૂર થયેલ નીચે મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત મુજબની અરજીઓ અત્રે મોડામાં મોડી તા. 24-2-15 ના…

BSNL માં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : ભારતીય સંચાર નિગમ લિમિટેડ (બીએસએનલ)માં 200 જગ્યા માટે અરજી મંગાવવામા આવી છે. કુલ 200 જગ્યા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવાર 14 જુન સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.જગ્યા :  200ટેલિકોમ ઓપરેટર – 150 જગ્યા ટેલિકોમ ફાઇનાન્સ – 50 જગ્યાપદનું નામ :…

રેલવેમાં નોકરીની તક

નવી દિલ્હી : રેલવે રિક્રુટમેન્ટ સેલ અને સાઉથ વેસ્ટર્ન રેલવે, હુબલીએ ટિકિટ આસિ. સ્ટેશન માસ્તર માટે અરજી મંગાવી છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર 31 મે સુધીમાં અરજી કરી શકે છે. આ જગ્યા સાઉથ વેસ્ટર્ન રેલવેમાં રેગ્યુલર કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓ માટે છે.જગ્યા :…

SBIમાં પ્રોબેશનરી ઓફિસર માટે નોકરીની તક

નવી દિલ્હી: જો તમે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં નોકરી કરવા ઇચ્છતા હો તો તુરંત અરજી કરો.એસબીઆઇમાં 2000 જગ્યા માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. જો તમે આ જગ્યા માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હો તો 2જી મે પહેલા અરજી કરો. જગ્યા : 2000પદનું નામ : પ્રોબેશનરી…